Co je to bezpečnostní kování na dveře?

Jedná se o klíčový prvek vstupních dveří, který významně zvyšuje celkovou bezpečnost a chrání proti vloupání. Hlavní funkcí bezpečnostního kování je zajištění odolnosti proti různým formám mechanického poškození zámku.

Bezpečnostní kování rozlišujeme na rozetové kování a štítové kování, přičemž rozetové kování se skládá ze dvou samostatných prvků - mezi klikou a otvorem pro klíč existuje  určitá mezera. Naopak štítové kování je jednodílné a spojuje kliku i zámek do jednoho celku. Volba štítového či rozetového kování nemá přímý vliv na bezpečnost, a tak se volba odvíjí spíše od vašich preferencí.

Dále můžete oba typy kování pořídit ve 2 variantách, a to bezpečnostní kování s překrytím nebo bez překrytí. Přítomnost krytky zvyšuje úroveň zabezpečení, a pro větší zabezpečení doporučujeme tuto variantu.

Zdroj: assaabloy.com

Typy kování

Stejně jako klasické dveřní kování, tak i bezpečnostní kování lze pořídit ve třech provedeních, přičemž každé z nich má své unikátní vlastnosti a výhody.

První typ, bezpečnostní kování klika/klika, je nejběžnější a vyznačuje se klikou na obou stranách dveří. Mezi výhody patří obvykle cenová dostupnost, jednoduchá instalace a komfort při oboustranném otevírání dveří. Tento typ doporučujeme pro dveře s velkým počtem otevření během dne.

Pro druhou variantu klika/koule je typická kombinace kliky na jedné straně a koule na druhé straně dveří. Koule je pevně připevněna, a tak nelze dveře z druhé strany otevřít. Tento typ se hodí do veřejných prostor nebo do míst s vyšším rizikem vloupání, protože nabízí vyšší bezpečnost.

Kování klika/madlo je charakteristické klikou na jedné straně a madlem na druhé straně. Stejně jako tomu je u předešlého typu, tak ani madlo neumožňuje otevření dveří, a proto se hodí například pro vchodové dveře. V neposlední řadě může lépe zapadnout do určitých typů interiérů.

Zdroj: assaabloy.com

Bezpečnostní třídy

Kvalita bezpečnostního kování musí být podložena certifikátem, který ho zařazuje do 4 bezpečnostních tříd. Platí, že čím vyšší třída, tím větší ochrana. Chcete-li dosáhnout maximální ochrany, sjednoťte bezpečnostní třídu dveří, dveřního kování a cylindrické vložky. Mimojiné jde i o požadavek ze strany pojišťoven.

Jaké parametry potřebujete znát?

Při výběru je důležité znát také následující technické parametry:

  • Rozteč - je vzdálenost mezi středem kliky a středem otáčení zámkové vložky. Tento rozměr můžete jednoduše změřit pomocí metru.
  • Orientace kliky - dveře s levou klikou mají panty vlevo a tímto směrem je i otevíráte. Dveře s pravou klikou mají panty vpravo a otevíráte je směrem doprava.
  • Tloušťka dveří - bezpečnostní kování je možné použít až pro tloušťku dveří 100mm

V neposlední řadě vezměte v úvahu i jiné faktory, jako estetické preference a rozpočet. Vaše bezpečnost a pocit klidu jsou nejcennější.