Čas od času se můžeme v denním tisku nebo dalších médiích setkat se zprávami o případech přiotrávení obyvatel bytu nebo rodinného domu spalinami unikajícími např. z průtokového ohřívače vody, tedy oxidem uhelna­tým (CO). Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch, kte­rý je vůči lidskému organismu toxický. Jeho zákeřnost spočívá zejména v tom, že jednak není cítit a jednak nejsou příznaky otravy hned patrné. Člověk je unavený, malátný, bolí ho nebo se mu točí hlava. Teprve při delším působení a větší koncentraci plynu může být dezorientovaný, upadnout a ztratit vědomí apod. Oxid uhelnatý vzniká mimo jiné při nedokonalém spalování užitkových plynů jako je např. zemní plyn (i když ten je primárně netoxický) v rámci provozu plynových spotřebičů v domácnostech.

Aby plynový spotřebič správně fungoval, potřebuje dostatek vzduchu a správný a funkční odvod spalin, které jsou komínovým systémem odváděny mimo objekt, kde se rozptýlí ve vzduchu. Nepředstavují tedy za běžných okolností žádné nebezpečí. V případě špatného odvodu spalin, se však při shodě nepříznivých okolností mohou vracet zpět do místnosti a v ní se shromažďovat. To může být způsobeno například neprů­chodností komínových cest, jejich nedostatečným tahem nebo zanesením výměníku spotřebiče způsobeným zane­dbáním jeho údržby. Moderní plynové spotřebiče jsou již vybaveny detektorem, který uvedené zaznamená a spotře­bič automaticky vypne. U star­ších typů spotřebičů však toto zařízení není vždy pravidlem. Jistotou, která prakticky zcela eliminuje případné nebezpečí přiotrávení oxidem uhelna­tým, byť toto je při správném provozu plynového spotře­biče a spalinových cest jen teoretické a hrozí pouze při shodě několika nepříznivých okolností a zanedbání údržby předmětných zařízení, je in­stalace detektoru. Ten v před­stihu spolehlivě upozorní na přítomnost oxidu uhelnatého při provozu plynových spo­třebičů, již při zaznamenání velmi nízké koncentrace, která ještě nijak neohrožuje zdraví.

Podporu bezpečného a efektivního využití zemního plynu považujeme dlouhodobě za jednu ze svých priorit. Svým zákazníkům nabízíme za zvýhodněných podmínek detektory CO od společnosti Honeywell. Související informace jsou pro naše zákaz­níky k dispozici v rámci našich obchodních kanceláří, zákaznické linky nebo www.ppas.cz.