Výstavu můžete zhlédnout v období od 20. října letošního roku do 31. ledna roku 2024 v Domě Natura v Příbrami.
Těšit se můžete na různorodá umělecká díla, které vytvořili klienti Alky. Výstavou těchto individuálních uměleckých děl chceme ukázat, že svět lidí s hendikepem je mnohem pestřejší a barevnější, než se zdá.

Zdroj: Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka Alky

A co vlastně projekt Ateliér Alka znamená? Jedná se o roční cyklus arteterapeutických setkání osob s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením zaměřený na jejich umělecké sebevyjádření. V rámci arteterapeutických setkání dostali klienti ALKY příležitost vyjádřit svoje pocity a vnímání uměleckou tvorbou a naučili se pracovat s různými arteterapeutickými technikami jako jsou malování akrylem a pastelem, kreslení, práce s keramickou hlínou, práce s papírem, práce s přízí, práce s voskem, malování na sklo či koláže. 

„Projekt Ateliér ALKA je důležitou součástí naší snahy o realizaci pravidelných zájmových a vzdělávacích aktivit pro naše klienty a rozvoj jejich uměleckých dovedností. Pravidelné aktivity jsou pro naše klienty velmi důležité z hlediska dosažení a udržení si co nejvyšší úrovně samostatnosti, uplatnění schopností a zapojení se do všech aspektů normálního života“, říká Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka Alky. Poznejte blíže život lidí s handicapem a nahlédněte do jejich světa prostřednictvím naší výstavy. Uvidíte, jak i s malou podporou dokáží velké věci.