Termín pro podání přihlášky na střední školu je do 1. března 2022.
Pro první kolo přijímacího řízení mají žáci možnost podat nejvýše dvě přihlášky na vybrané obory nebo školy.

Zdroj: PREKOMIA s.r.o.

Pokud máte doma „deváťáka“ s technickými vlohami a zvažujete společně výběr střední školy s výučním listem či maturitou, zaměřte se na webový portál www.technikaaremeslo.cz, který zřizuje Plzeňský kraje. Tento portál je výborným pomocníkem žákům 9. tříd základních škol při výběru střední školy s technickým zaměřením. Objevíte zde seznam škol v Plzeňském kraji, které nabízejí technické a řemeslné obory, uděláte si představu o náplni studia a získáte informace o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce po úspěšném absolvování. Na přehledné mapě si můžete vybrat školu, která je k vám nejblíže, nebo do které budete mít nejlepší vlakové či autobusové spojení.

Zdroj: PREKOMIA s.r.o.

„V současné době je poptávka na pracovním trhu v podstatě po všech technicky a řemeslně zaměřených profesích ze stran zaměstnavatelů. Největší zájem je pak po „maturantech“ strojírenských a elektrotechnických oborů, což souvisí s rozvojem automatizace a robotizace výrobních linek u firem. Všem zručným a technicky nadaným žákům bych proto doporučila studium na některé naší střední škole s technickým či odborným zaměřením. Tito absolventi mohou v budoucnu dosáhnout opravdu zajímavého finančního ohodnocení své práce“, říká Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj vždy byl, je a jistě i bude krajem průmyslovým, tak se snaží ke studiu technických oborů lákat žáky mnohými motivačními programy. Založil již zmíněný portál www.technikaaremeslo.cz a pořádá různé řemeslné a dovednostní soutěže, jako třeba Řemeslo má zlaté dno, Technika má zlaté dno, Soutěž robotiky, Technická olympiáda Plzeňského kraje. Dále připravuje také odborné kempy pro rozvoj talentu nejlepších žáků v oblastech řemeslných a přírodovědných, poskytuje příspěvek na ubytování v domově mládeže a také sady ručního nářadí pro žáky 1. ročníků vybraných oborů. V neposlední řadě také pořádá oblíbenou prezentační akci středních škol s názvem „Ručičky kraje“, která je určená pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory.