Termín pro podání přihlášky na střední školu je do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení mají žáci možnost podat nejvýše dvě přihlášky na vybrané obory nebo školy.

Pokud máte doma „deváťáka“ s technickými vlohami a zvažujete společně výběr střední školy s výučním listem či maturitou, zaměřte se na webový portál www.technikaaremeslo.cz, který zřizuje Plzeňský kraje. Tento portál je výborným pomocníkem žákům 9. tříd základních škol při výběru střední školy s technickým zaměřením. Objevíte zde seznam škol v Plzeňském kraji, které nabízejí technické a řemeslné obory, uděláte si představu o náplni studia a získáte informace o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce po úspěšném absolvování. Na přehledné mapě si můžete vybrat školu, která je k vám nejblíže, nebo do které budete mít nejlepší vlakové či autobusové spojení.

Zdroj: PREKOMIA s.r.o.

„V současné době je poptávka na pracovním trhu v podstatě po všech technicky a řemeslně zaměřených profesích ze stran zaměstnavatelů. Největší zájem je pak po „maturantech“ strojírenských a elektrotechnických oborů, což souvisí s rozvojem automatizace a robotizace výrobních linek u firem. Všem zručným a technicky nadaným žákům bych proto doporučila studium na některé naší střední škole s technickým či odborným zaměřením. Tito absolventi mohou v budoucnu dosáhnout opravdu zajímavého finančního ohodnocení své práce“, říká Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj vždy byl, je a jistě i bude krajem průmyslovým, tak se snaží ke studiu technických oborů lákat žáky mnohými motivačními programy. Založil již zmíněný portál www.technikaaremeslo.cz a pořádá různé řemeslné a dovednostní soutěže, jako třeba Řemeslo má zlaté dno, Technika má zlaté dno, Soutěž robotiky, Technická olympiáda Plzeňského kraje. Dále připravuje také odborné kempy pro rozvoj talentu nejlepších žáků v oblastech řemeslných a přírodovědných, poskytuje příspěvek na ubytování v domově mládeže a také sady ručního nářadí pro žáky 1. ročníků vybraných oborů. V neposlední řadě také pořádá oblíbenou prezentační akci středních škol s názvem „Ručičky kraje“, která je určená pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory.