Hubení vosích hnízd

Pro hubení vos v hnízdech je vhodné použít speciální pěnu proti vosám, např. ATAK Pěna proti vosám.

Pěna se aplikuje na celé hnízdo, včetně otvoru do hnízda. Dojde k zatarasení otvoru do hnízda (zabraňuje vosám v odletu).  Pěna se dále rozšiřuje v dutině hnízda a účinná látka v pěně vyvíjí účinek stejnoměrně. Pěna působí efektivně díky okamžitému účinku obsažených látek a dojde k vyhubení celého hnízda. Po více hodinách se pěna začne rozkládat. Pro hubení vosích hnízd je ideální doba večer nebo časně ráno. V tuto dobu se většina hmyzu zdržuje v hnízdě nebo u něho a díky tomu tak můžete najednou zasáhnout téměř celé vosí společenstvo.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: AgroBio Opava

Jak na vosy na zahradě nebo v přírodě?

Zdroj: Pixabay

Pro odlákání nebo odchyt volně pohybujících se vos, je vhodné použít lapače nebo pasti.  ATAK Past na vosy pro monitoring je  plastová nádoba, která se naplní po rysku vodou. Obsažená nástraha je zcela z přírodních (potravinových) látek a pro vosy je maximálně lákavá. Past je určená pro opakované použití. Uhynulé vosy v pasti se velmi snadno vylijí, past se očistí a je ihned připravena pro další použití.  Past je vhodné umístit na kraj terasy či pergoly, tj. do dostatečné vzdálenosti od místa posezení, tak aby Vás vosy, které létají do pasti, nerušily. Pro Vaši bezpečnost si ji můžete přibalit také na dovolenou v přírodě.

Zdroj: AgroBio Opava

Více na agrobio.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.