Pracovali v 15 firmách a organizacích v oblasti firemní administrativy, ubytování měli zajištěno v rodinách, pobytové a cestovní náklady byly hrazeny z grantu programu Erasmus+ KA1 mobilita žáků. Cílem stáže bylo prohloubení stávajících a naučení se novým odborným dovednostem v administrativě, účetnictví a komunikaci se zákazníky i kolegy ve firmě, vše v anglickém jazyce.
Zdroj: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615.

O finálním složení účastníků rozhodoval jejich motivační dopis, ústní pohovor a praktická odborná část. Všichni vybraní studenti potom prošli jazykovou a odbornou přípravou, prezenční i online.

Po příletu do Dublinu byli studenti ubytovaní po dvojicích v hostitelských rodinách, většinou v rezidenčních čtvrtích na okraji města. Někteří bydleli spolu s jinými zahraničními studenty, a to převážně z Francie nebo Španělska. Zpestřením byla také v rodinách, které byly jiného než irského původu, možnost ochutnat jiné kuchyně a poznání nových kultur.

Pobyt ale nebyl jenom o odborné praxi jako takové, ve volném čase studenti poznali irské hlavní město. Prošli hlavními kulturními body a památkami napříč Dublinem, podívali se na Katedrálu sv. Patrika, Trinity College, Phoenix Park, Národní muzeum s galerií, pobřeží a mnoho dalšího. Vycestovali také mimo Dublin do slavného irského městečka Galway a velkolepých Mohérských útesů.

Zdroj: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615.

Jak se o stáži vyjádřili samotní studenti?
„V právnické firmě James Watters & Co. Solicitors jsem pracovala v kanceláři se dvěma milými a ochotnými Brazilkami, společně jsme měli na starosti firemní dokumentaci. Náplní mé práce bylo převážně vytváření složek novým klientům v programu CORTBase, kam jsem zapisovala jejich údaje, skenovala všelijaké dokumenty a ukládala je do složek. Bylo mi umožněno také přihlížet meetingům advokátů s klienty, díky čemuž jsem měla představu o celém procesu přijímání klientů a následného zapisování do programu, zkrátka jsem věděla, co přesně dělám a s jakými dokumenty pracuji. Našimi zákazníky byli hlavně lidé žádající v Irsku o azyl, setkávala jsem se proto s lidmi ze spousty zemí, slyšela nové jazyky a vyslechla si několik zajímavých, často dojemných příběhů. Má pracovní doba byla 9-16h s hodinovou pauzou na oběd, díky které práce rychle utíkala.“ Kateřina

Zdroj: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615.

 „Společnost, ve které jsem pracoval, se jmenuje Adaptas Ltd. Adaptas poskytuje on-line školení  pro podnikatele. Jedním z hlavních cílů společnosti je zlepšit tradiční metodu školení například použitím VR (virtuální realita). Úkoly jsem dostával vždycky ráno mailem od supervisora (majitel firmy). Upravoval a formátoval jsem prezentace, sociální sítě a webové stránky společnosti. Také se mnou  pracoval student z Belgie - Akshan. S Akshanem jsme měli stejné názory a nápady, takže jsme se vždy dohodli. Zajímavý úkol byla práce o zlepšení marketingové strategie  ve společnosti. Každý den probíhaly on-line schůzky, během kterých supervisor hodnotil a upravoval naše projekty.“ Arsen

Zdroj: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615.

 „První den jsem čekala před firmou a potkala se s jedním z mých budoucích kolegů, který se hned představil a provedl mě po budově. Seznámila jsem se i s ostatními a musím říct, že příjemnější atmosféru jsem si ani nemohla přát. Všichni byli moc milí a neměli problém s čímkoli pomoci. Mojí hlavní náplní práce byla administrativa, tudíž jsem vyřizovala vrácené dopisy, odpovědi a jiné záležitosti spojené s online účty. Dále jsem připravovala dopisy k odeslání a obálky na ně určené. Když mi zbyl čas, pomáhala jsem s přípravou náramků, které se zde hojně prodávají – tím narážím na to, že je zde i obchůdek, do kterého jsem chodila pomáhat buď doplňovat zboží či komunikovat se zákazníky. Celkově jsem ze stáže nadšená a nevadilo by mi tu pracovat i déle, procvičila jsem si  angličtinu a zároveň i odborné dovednosti od psaní všemi deseti přes administrativní práci po komunikaci se zákazníky.“ Kristýna, St Martin Apostolate

Projekt Erasmus+ KA1 mobilita žáků 2020 – 2022 s názvem „Odborná stáž v zahraničí“ byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Kateřina Dvořáková a Tereza Vinklárková, studentky Obchodní akademie a VOŠE Tábor
Zdroj: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615.