Škola není jen o biflování, sezení v lavici a psaní písemek. Je také o zážitcích, zkušenostech a dovednostech, které nemusí žáci získat pouze ve školních lavicích, a proto Střední odborná škola a Střední oborné učiliště v Jindřichově Hradci pravidelně pořádá stáže v rámci programu Erasmus+. Tento program si klade za cíl zvýšit kvalitu, přiměřenost kvalifikací a dovedností v odborném vzdělávání. Programu se mohou účastnit žáci a učni, kteří mají díky projektu možnost si v zahraničních firmách prohlubovat znalosti a dovednosti získané během svého studia, či se učit novým věcem v jiném prostředí. Celý projekt (číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047710) je zcela hrazen Evropskou unií, žáci ani jejich rodiče se na stáži nijak finančně nepodílejí. Celková výše grantu byla 102.344,- EUR. 

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

První výjezdy se konaly do britského Londýna, ale o tom bylo již mnohé napsané v minulosti. V rámci Výzvy 2018 získala škola možnost uspořádat dva třítýdenní výjezdy tentokrát do portugalské Bragy. Výjezd první skupiny 16 žáků byl plánovaný na červen 2019 a druhý na červen 2020. Navíc měli tentokrát poprvé možnost účastnit se i dva žáci tříměsíční stáže v období červen-srpen 2019 v rámci programu ErasmusPro. V červnu 2019 tedy vyjelo za dobrodružstvím celkem 19 žáků - dva z nich se se slzami v očích museli po třech týdnech, když krátkodobá mobilita 16 žákům skončila, se skupinou rozloučit. Velice rychle však přivykli místním podmínkám, našli si přátele, zvykli si v zaměstnání a na konci jejich stáže se jim zpátky do Čech vůbec nechtělo. Není divu, když jeden z nich pracoval v počítačové herně, kde se staral o to, aby veškeré počítačové zařízení fungovalo a zákazníci si mohli užívat online her.  

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Ať již účastníci krátkodobější, či dlouhodobější stáže, všichni získali velmi cenné zkušenosti nejen pracovní, ale i životní. Najednou byli nuceni komunikovat anglicky, pohybovat se v cizím prostředí, pracovat v cizině, hospodařit s penězi a rozhodovat se sami za sebe, aniž by měli za zády rodiče, kteří by se za ně o všechno postarali. Světe, div se, všichni to zvládli i bez ochranné rodičovské ruky. Nebyl jediný problém, který by nevyřešili sami. Je pravdou, že po celou dobu trvání krátkodobé mobility byly přítomny doprovodné osoby (učitelky ze školy), které v případě nesnází byly nápomocné. Žáci jednali samostatně, věděli však, že kdyby bylo nejhůř, mají se na koho obrátit. Všichni navíc bydleli ve stejném ubytovacím zařízení, proto komunikace byla velmi snadná. V době osobního volna se žáci i doprovodné osoby mj. účastnili organizovaných výletů, aby poznali místní kulturu, památky a mentalitu. Navštívili s průvodcem např. hlavní město Lisabon, překrásné Porto, starobylou Vianu do Castelo, kolébku portugalského národa Guimarães, či oceán, ve kterém se někteří horkokrevní odvážlivci dokonce rozhodli vykoupat.   

Pracovní dovednosti získávali žáci ve firmách vybraných dle jejich studovaného oboru. Žáci oboru Ekonomika a podnikání nejčastěji pracovali v cestovních kancelářích a agenturách, či ve firmách, kde pomáhali s administrativou a běžnými kancelářskými pracemi. Žáci oboru Informační technologie si předem mohli vybrat, jakými činnostmi by se případně chtěli zabývat, tudíž jim byly přidělené takové práce, které korespondovaly s jejich výběrem: grafika, hardware, software, správa sítě.  

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Celá mobilita proběhla bez sebemenších komplikací. Všichni žáci byli nadšení a ještě před koncem celé stáže se ptali, zda by nebylo možné vyjet získávat zkušenosti i v dalším školním roce, neboť všichni dobře věděli o dalším plánovaném výjezdu. To však ještě nikdo netušil, co nastane. 

Koronavirová pandemie situaci velmi zkomplikovala. Výjezd, který byl plánovaný na červen 2020 byl z bezpečnostních důvodů odložený a počítalo se s tím, že bude realizovaný v červnu 2021. Všichni věřili, že se situace uklidní a bude možné stáž realizovat. Bohužel se tak nestalo. Nakonec bylo však možné výjezd uskutečnit v srpnu 2021. Obavy školy byly na místě, ale chuť žáků vycestovat a získat tolik cenné zkušenosti byly mnohem větší, proto se škola rozhodla stáž absolvovat. Za přísných hygienických podmínek a nutnosti dodržování protiepidemiologických pravidel vyjelo v srpnu 19 odvážných stážistů spolu se dvěma doprovodnými osobami vstříc dobrodružství. Je pravdou, že tento výjezd byl oproti všem předchozím jiný: v Portugalsku se velmi důsledně dbalo na dodržování nošení roušek nejen ve vnitřních prostorách, ale i venku; pravidelné desinfikování rukou i veškerého okolí bylo naprostou samozřejmostí; dodržování dovoleného počtu lidí ve vnitřních prostorách, kontrolování očkování a testování při vstupu do restaurace v případě, že je člověk neočkovaný. Všichni stážisté toto akceptovali a pravidla dodržovali. I díky jejich ukázněnosti a ohleduplnosti bylo možné zorganizovat stejné výlety jako v předchozím běhu a žáci nepřišli ani o nic z doprovodnému programu, který k zahraniční stáži neodmyslitelně patří.   

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Tentokrát se stáže vzhledem k situaci kolem COVID-19 neúčastnili stážisté dlouhodobé mobility a jejich výjezd byl odložený na červen 2022. 19 statečných stážistů krátkodobé mobility však mohlo bojovat o nové zážitky. Opět byli rozděleni dle svého studovaného oboru do odpovídajících firem. Žáci oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch pracovali v kancelářích, v cestovních kancelářích či v agenturách zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Žáci oboru Informační technologie měli možnost si ve firmách zdokonalit znalosti týkající se 3D tisku, se kterým pracovali už ve škole, vytvářet grafické návrhy plakátů a kalendářů ve firmách zabývajících se počítačovou grafikou, opravovat hardware počítačů, notebooků a souvisejících zařízení. Svou specializaci si opět mohli vybrat před samotným výjezdem. Oproti předchozímu výjezdu se tentokrát navíc účastnili i učni oboru Kuchař-číšník, kteří měli možnost poznat portugalskou gastronomii a naučit se zpracovávat místní suroviny. Poprvé měli možnost se zahraniční stáže účastnit i žáci oboru Mechanik strojů a zařízení. Tento obor je ve škole vyučovaný teprve 4 roky, proto letošní rok byl prvním rokem, kdy mohli i tito žáci vyrazit do světa za zkušenostmi, které jim pro tentokrát poskytla firma vyrábějící hliníkové konstrukce.  

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

I přes velmi složitou pandemickou situaci výjezd proběhl bez větších problémů. Všichni žáci se vrátili nabytí novými dojmy a bez jakékoliv újmy. Mnozí projevili opět zájem o další absolvování stáže v následujícím školním roce.  

Škola plánuje na červen 2022 vyslat opět minimálně 16 odvážných žáků vstříc novým zkušenostem. Již teď je zcela evidentní, že počet zájemců převyšuje počet míst. Je skvělé, že se žáci nebojí a dychtí po sebevzdělávání a zdokonalování svých dovedností, že chtějí jednat sami za sebe a nebojí se vykročit do světa. Každá taková zkušenost je dobrá, neboť nejen že zvyšuje sebevědomí žáka, ale zvýší i jeho uplatnitelnost na trhu práce díky získané zahraniční praxi. Na konci stáže totiž žáci získali osvědčení o absolvování a Europass Mobility, kterým se mohou prokázat v budoucnu při ucházení se o pracovní místo. Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout takové možnosti a důležité zkušenosti.  

Zdroj: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, https://www.sos-jh.cz/