Ucelené multifunkční pracoviště nové generace optimalizuje práci a zvyšuje efektivitu i bezpečnost pro pacienta i zdravotníky. Nový operační blok je nyní plně vybavený řešením tzv. systémové integrace s 4K a 3D obrazovou technologií, což představuje významný posun v profesionalitě. Zkvalitňuje totiž operativu, optimalizuje práci a zvyšuje efektivitu. Dva zmodernizované operační sály prošly obnovou po 23 letech nepřetržitého provozu.

„Špičkové technologie umožní i to, aby se chirurgové vyvíjeli rychleji, přijímali nové technologie a snadno komunikovali s kolegy z jiných nemocnic a zdravotnických center. Především se ale snažíme o maximální zvýšení úrovně bezpečnosti chirurgie ve prospěch našich pacientů a personálu i zkrácení doby zákroků,“ zdůraznil ředitel Nemocnice TGM Hodonín Ing. Jiří Koliba.

A co celý systém umožňuje podle primáře chirurgie MUDr. Martina Mana, MBA?

„Centralizovaná funkce ovládání jedním dotykem se neomezuje pouze na lékařské přístroje, ale i na periferní jednotky a zařízení v operačním sále, což zjednodušuje pracovní postup. Intuitivní ovládání umožňuje zdravotníkům snadno vybrat požadovanou funkci a navigovat pomocí dotykového nebo hlasového ovládání,“ uvedl primář Man. Díky modernímu vybavení může jeho tým provádět nyní náročné operační výkony, jako jsou laparoskopické operace maligních i benigních onemocnění, operace obézních pacientů a další, hned ve dvou sálech současně.

Přátelská pro nejmenší i seniory. Hodonínská nemocnice zmodernizovala operační sály a neustále zlepšuje péčiZdroj: Nemocnice TGM Hodonín

Z nových technologií tak mohou pacienti výrazně profitovat. „Obecně totiž zvyšují bezpečnost operací. Na časném návratu do běžného života se ovšem kromě úspěšného operačního výkonu podílí předoperační příprava a pooperační péče, což kromě snahy zdravotníků vyžaduje i spolupráci pacienta. Naše snaha je pak provést pacienta hospitalizací v co nejkratším období. Týká se to prevence komplikací, časné rehabilitace a obnovení normálního příjmu stravy,“ upřesnil primář hodonínské chirurgie.

Ačkoli se vzhledem k nárůstu operačních zákroků čekací doby mohou prodlužovat, akutních pacientů a lidí s nádorovým onemocněním se to podle něho v žádném případě nedotkne.

A čím dál lépe je o pacienty včetně seniorů postaráno nejen na moderních operačních sálech, ale také v rámci rekonvalescence. Nadstandardní pokoje má k dispozici chirurgie, interna i gynekologie. Výběrový jídelníček, který nabízí grilovaného lososa či oblíbenou panenku, si lze objednat již na všech odděleních. Klimatizované prostory zvyšují komfort pobytu například na chirurgii, ARO či JIP, a to nejen té chirurgické, ale i dětské. „A v plánu je ulevit v horkých dnech díky klimatizační jednotce také na interně a oddělení ošetřovatelské péče,“ doplnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Naděžda Kwašniewská. Pacienti vyššího věku se podle ní zotavují na stanici NIP a odborné ošetřovatelské péče.

Co nejčastěji hodonínská nemocnice řeší v souvislosti se zdravím starší generace a faktem, že se neustále prodlužuje důchodový věk? „Nejčastěji jsou to imobilita, úrazy či demence. Jde o tak závažné problémy, že si s nimi často rodina neví rady či se o ně odmítá postarat, a proto se obrací na nás zdravotníky,“ přiblížila Kwašniewská.

Ředitel zařízení, které v posledních letech rychle upgraduje své vybavení i technologie, navíc věří, že moderní vybavení, atraktivní práce a pracovní podmínky by mohly mít vliv při rozhodování zájemců z řad lékařů, absolventů i zdravotnického personálu, kterému zaměstnavateli v region dají přednost. „Uvítali bychom do týmu radiologa díky připravovanému rozšíření portfolia služeb v chystaném pavilonu zobrazovacích metod, specialistu endokrinologa na internu či primáře dětského oddělení v rámci generační výměny,“ vyjmenoval Ing. Jiří Koliba. Výčet doplňuje ještě náměstek pro zdravotnickou péči MUDr. František Černý. Ten by rád rozšířil chirurgický tým o specialisty. Zájem je i o lékaře absolventy, kterým nabízí akreditovaná pracoviště.

„Snažíme se, aby lékaři dosáhli vzdělání ve specializacích v co nejkratší možné době absolvováním povinných stáží a provedením potřebných výkonů. Kromě povinných stáží podporujeme lékaře v účasti na vzdělávacích workshopech  a kongresech u nás i v zahraničí,“ dodal.