Technologie LED Dome
Stávající projekční systém bude nahrazen novou LED Dome technologií, která bude v pražském planetáriu disponovat až 45 miliony diod rozmístěnými po celé kopuli, což je celosvětový unikát. Nikde na světě nenajdeme planetárium s tak velkým průměrem, jehož kopule je celá z LED diod. Výhodami nového projekčního systému jsou: životnost (až 25 let), vysoké rozlišení, mimořádný kontrast obrazu a nízké náklady na údržbu. „Tento systém umožní promítat s kontrastem a kvalitou, které jsou u klasických projekčních systémů nedosažitelné. Součástí investice je samozřejmě i nová vzduchotechnika, umožňující rekuperaci odpadního tepla, rozvody a vybavení sálu, který bude mít rozšířený počet míst,“ řekl Jakub Rozehnal, ředitel pražského planetária.

Planetárium Praha se stane největší planetárium s touto technologií na světě. Podobnou technologií nyní disponují pouze planetária v Dubaji a Ósace. Mají ale mnohem menší kupoli než pražské planetárium.

Částečné uzavření planetária
Plánovaná rekonstrukce a modernizace kupole, na níž byla udělena dotace ve výši 250 milionů korun, bude probíhat od 15. května do jara příštího roku. Návštěvníci budou mít v tomto období omezený přístup pouze do některých částí planetária. Pokud to práce dovolí, zpřístupněná zůstane výstava ve foyer, simulatorium v podzemí, giftshop a workshopy pro školy, především ten, který operuje s vlastní družicí Planetum-1.

Simulatorium
Simulatorium je zcela nový prostor v podzemí planetária, a je to místo zábavy a oddechu, ve kterém se snadno ztratíte v prostoru i čase. Prostor simulatoria návštěvníkům nabízí 4 simulátory: Atlantis, L-39, Eagle a Rover, efektní světelný tunel a galerii podsvícených obrazů mlhovin.

www.planetum.cz