To ale neznamená, že by se příprava daných politik a s nimi souvisejících priorit odkládala až na samé zahájení. Naopak, předsednictví má priority často jasně dané někdy až měsíce dopředu, aby se mohly důkladně připravit materiály i předjednat pozice s dalšími státy. Zamíchat kartami evropských priorit může cokoliv. V našem případě do procesu přípravy zasáhly aktuální krize. Evropu současně poznamenala nejen pandemie koronaviru, rostoucí ceny energií, ale především válka na Ukrajině. 

Ani Chorvatsko si své vůbec první předsednictví, v roce 2020 dominovaném pandemií, nepředstavovalo jako testování telekonferenčních zařízení, či organizaci summitů lídrů evropské sedmadvacítky na obrazovce jednoho počítače. 

V souvislosti s hlavními prioritami české vlády se nejčastěji zmiňují témata jako například  zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. 

Již přes tři měsíce trvající válka na Ukrajině a energetická krize musí být dle mého názoru těmi klíčovými prioritami. České předsednictví se bude nevyhnutelně zabývat aktuální krizí a spoustou otázek s ní spojených. Jakmile se Česká republika ocitne v předsednickém křesle, bude i na nás, jak přijít s řešením nejen aktuální situace, ale i jak tyto krize zvládat do budoucna. 

V tomto ohledu považuji za klíčové, abychom jako Evropská unie byli schopni Ukrajině co nejdříve přiznat status kandidátské země. České předsednictví pro to bude ideální příležitostí. 

Zdroj: Evropská unie, 2022

Je nutné si uvědomit, že to neplatí pouze pro Ukrajinu. Spolupráce s okolními zeměmi je nutná a nevyhnutelná. Musíme posílit vztahy se západním Balkánem, se zeměmi východního partnerství, a tím vyslat jasnou zprávu Rusku, kde jeho sféra vlivu končí. To by mělo být další českou prioritou. 

V neposlední řadě bychom se měli zaměřit na rychlé řešení současné vážné ekonomické situace. Inflace bují v celé Evropě, eurozónu nevyjímaje. Musíme využít všechny dostupné ekonomické nástroje jak na evropské, tak i národní úrovni, aby domácnosti a podniky zvládly krizi a mohly čelit rostoucím cenám. 

Příliš mnoho priorit může často roztříštit pozornost předsednictví. I proto bude účelnější zaměřit se na několik hlavních bodů a věnovat jim maximální úsilí. Pro Česko se nyní blíží ten správný moment, kdy bude v centru evropského dění a může je i výrazně ovlivnit.  K tomu musíme mít jasnou představu, jak chceme tyto výzvy řešit a jak k tomu předsednickou roli naplno využít.

Více o mé práci v Evropském parlamentu:
Facebook
Twitter

Zdroj: RENEW EUROPE GROUP


Zadavatel: Ondřej Kovařík
Zpracovatel: VLM a.s.