Jak studium MBA na ESBM probíhá?

Každý ze 14, ať obecnějších, či velmi úzce orientovaných, programů MBA se zaměřuje na potřeby lidí z praxe, často velmi časově vytížených manažerů nebo majitelů firem i vedoucích pracovníků neziskové sféry apod. Programy svou formou vycházejí vstříc všem, kdo se chtějí stát konkurenceschopnějšími na pracovním trhu, načerpat know-how pro svou práci nebo získat (kromě titulu) množství užitečných kontaktů nejen z podnikatelského prostředí. Programy MBA jsou specifické v tom, že se soustředí na praxi a využití poznatků v každodenní práci.

Studium se skládá ze 4 prezenčních setkání za rok (ty se konají v sobotu) a moderního e-learningu. Tato profesionální vzdělávací platforma je uživatelsky velmi přívětivá a umožňuje studentům pohodlně komunikovat nejen se studijním oddělením, ale i s lektory. V rámci e-learningového systému mají studenti k dispozici studijní materiály ke každému ze vzdělávacích modulů, informační dokumenty ke studiu včetně šablon pro psaní seminárních prací a práce závěrečné a mnoho dalšího.

Zdroj: ESBM
Bonusový workshop na ESBM 

Kdo na ESBM studuje a proč?

ESBM je akreditována prestižními zahraničními institucemi, které dohlížejí na kvalitu programů, lektorů i výuky celkově. Tyto akreditace jsou pro veřejnost signálem špičkové úrovně a pojistkou toho, že ESBM se neustále musí zlepšovat a tento vývoj také oficiálně dokládat. Ke studiu manažerských programů na ESBM vysílá své zaměstnance např., Česká spořitelna, Česká pojišťovna, skupina ČEZ a další firmy.

Absolventi studia MBA na ESBM si váží brzké návratnosti této investice do vzdělání, erudovanosti lektorů, ochoty studijního oddělení i toho, že moderní systém výuky umožňuje skloubit studium i s náročným zaměstnáním. Možnost vybírat si z několika termínů prezenční výuky a kombinovat studium dle vlastních potřeb je také jedním z důvodů, proč si studium na ESBM volí lidé z celé České republiky i ze Slovenska.

Jak na to?

Přihlásit se do jednoho z programů MBA na ESBM je možné prakticky kdykoliv. Na rozdíl od jiných škol tak zájemci o prohloubení vzdělání nemusejí čekat na začátek dalšího školního roku, ale mohou začít hned. Momentálně lze využít slevy 30 000 Kč na MBA studium, která je platná při podání přihlášky do poloviny března.

Zdroj: ESBM
Manažerka vzdělávání na ESBM – Simona Probstová

Jak potvrzují výsledky výzkumu mezi absolventy, investice do našeho studia se vrací velmi rychle, ať už navýšením platu souvisejícím se zlepšením schopností studentů, nebo přímo se získáním zajímavějšího a lépe placeného pracovního místa. Naši studenti mají také možnost navštěvovat semináře z jiných oborů a proniknout tak i do další problematiky, která je zajímá. Studia se nemusí bát ani lidé, kteří jsou pracovně velmi vytíženi, protože jak studijní oddělení, tak naši fundovaní lektoři jsou vždy připraveni pomoci a jsou studentům partnery na jejich cestě za lepším uplatněním,“ povzbuzuje zájemce o studium manažerka vzdělávání na ESBM Simona Probstová.