Vlna, víno, vize – Cesta za evropskými řemesly v Postupimi

Když navštívíte Postupim, vydáte se na cestu Evropou. Zámky a zahrady vypovídají o touze svých stavitelů po italské lehkosti, francouzské eleganci a anglické vznešenosti. Rozmanitý však není jen vzhled města, ale i jeho kultura a tradice. Díky toleranci a sňatkové politice braniborských a pruských panovníků přicházeli do Postupimi lidi z celé Evropy. Jako řemeslníci, jako náboženští uprchlíci, jako kvalifikovaní dělníci. Svými znalostmi a dovednostmi měli pomoci uskutečnit sen o výrobě vlastního hedvábí, dále odvodňovat město postavené na bažinách nebo pěstovat středomořské rostliny na místní půdě.

Holandská čtvrťHolandská čtvrťZdroj: PMSG Julia Nimke

Když se dnes podíváte například na pěkné cihlové fasády holandské čtvrti, asi tušíte, odkud vítr vál: král-voják Fridrich Vilém I. potřeboval dobře vyškolené řemeslníky, aby mohl na vlhké půdě rozšířit posádkové město Postupim. To, co hledal, našel v sousedním Holandsku. A protože chtěl, aby se Holanďané v Postupimi cítili jako doma, nechal v polovině 18. století postavit čtvrť s asi 150 červenými neomítnutými domy.

Tkalcovská čtvrť BabelsbergTkalcovská čtvrť BabelsbergZdroj: PMSG Julia Nimke

Naproti tomu v tkalcovské čtvrti lemují ulice Garn – nebo Tuchmacherstraße (Garn příze, Tuchmacher – pláteník), malé barevné domy se sedlovou střechou. Dávají tušit, kdo v bývalé kolonii Nowawes žil: V roce 1750 Fridrich II. vyzval k založení osady pro české přadleny a tkalce na území dnešního Babelsbergu. Do "nové vesnice" je lákala daňová a náboženská svoboda. Fridrich II. chtěl založením vlnařských manufaktur zajistit lepší zásobování země vlněným suknem.

Historický mlýn SanssouciHistorický mlýn SanssouciZdroj: PMSG SPSG Julia Nimke

Středomořská fauna, promyšlený vzhled a impozantní zámecké stavby – žádné jiné místo v Postupimi pravděpodobně nespojuje stopy mnoha vynikajících řemesel v takové míře jako park Sanssouci. Zahradníci ze Sanssouci rozšiřovali své znalosti na cestách po Evropě a mnoho nápadů přivezli zpět do Sanssouci. Z dálky viditelná křídla historického mlýna se v parku otáčejí a oživují mlynářské řemeslo jako za Fridricha II. Královská vinice na kopci Klausberg zve návštěvníky k ochutnávce ručně sbíraných lahůdek.

Královský vinohrad na kopci KlausbergKrálovský vinohrad na kopci KlausbergZdroj: PMSG SPSG Julia Nimke

Umění a požitky, které si z cest po Evropě našly cestu do Postupimi, žijí dál. Naplánujte si výlet do Postupimi a objevte příběhy těch, díky nimž je dnes hlavní město spolkové země Braniborsko tak pestré a mnohostranné.

Links:

Postupim – cesta Evropou: https://www.potsdam-tourism.com/en/why-to-visit/a-journey-through-europe
Postupim na jaře: https://www.potsdam-tourism.com/en/why-to-visit/when-to-explore-potsdam/spring
Naplánujte si svoji cestu do Postupimi: https://www.potsdam-tourism.com/en/home
Další nápady a tipy na cestu do Braniborska najdete na www.brandenburg-tourism.com

 Zdroj: brandenburg-tourism.com