Důvodem potřeby této stavby, která vyrostla na téměř 5 hektarech, je požadavek společnosti ČEZ Distribuce na novou transformaci 400/110 kV v katastru zaniklé obce Vernéřov. Tento požadavek vznikl v souvislosti s vybudováním průmyslové zóny severozápadně od města Kadaň, kde tak došlo k navýšení spotřeby elektřiny. Zároveň má nová rozvodna sloužit i jako náhrada za plánované odstavení dvou bloků elektrárny Prunéřov I. 

V rámci lokality je rovněž požadavek na připojení větrného parku Chomutov. Ten bude mít vlastní rozvodnu 110 kV a transformaci 110/400 kV umístěnou v sousedství nové transformovny společnosti ČEPS.

Výstavba rozvodny Vernéřov Zdroj: Asset Media

Výstavba rozvodny Vernéřov

Příští rok začne stavba další rozvodny, a to ve Vítkově u Sokolova. Přes 80 kilometrů vedení pak oba tyto uzly spojí. 

Proces plánování rozvoje přenosové soustavy je jednou z nezbytných a nepřetržitých činností jejího provozovatele. V posledních letech se rozvoj soustavy orientuje především na posilování vnitrostátních a přeshraničních propojení, důležitý je také v kontextu připojování nových zdrojů elektrické energie a posilování vzájemných transformačních vazeb přenosové soustavy a distribučních soustav. V následujících deseti letech by měl provozovatel přenosové soustavy proinvestovat přes 50 miliard korun.