Dvaačtyřicetiletý Michal Zácha je celoživotně spojen s Přerovem, kde se narodil a postupně absolvoval základní, střední i vyšší odbornou školu. Zkušenosti v městské samosprávě sbírá již třetí volební období. Vyzkoušel si práci v koalici, v minulém volebním období působil v opozici, kdy pracoval jako předseda kontrolního výboru zastupitelstva, a nyní své bohaté zkušenosti uplatňuje jako mimořádně respektovaný člen současné Rady města Přerova. Má na starosti správu majetku, komunální služby, majetkoprávní záležitosti a drobné investiční akce. V nepřítomnosti primátora řídí celé město.

Michal Zácha si dal za úkol vylepšovat vzhled svého města. Můžete jej potkat v ulicích, když řeší desítky drobných staveb, oprav chodníků a cest, bytů i nebytových prostor patřících městu. Během posledních dvou let se například zasadil o hladký průběh výměny bytových jader DSP Trávník, obnovu komunikací v lokalitách Kopaniny a Osmek i opravu spojnice Přerov – Kozlovice – Grymov hojně využívané cyklisty. Nyní se například podílí na investicích v přerovské čistírně odpadních vod, která pomůže lepší likvidaci kalů z Přerova, Lipníka nad Bečvou, Hranic a Kojetína. Dohlíží také na stavbu kanalizace v Čekyni, Dolním Újezdě, Staměřicích a Lhotce. Je motorem spolupráce města s dalšími složkami integrovaného záchranného systému včetně profesionálních a dobrovolných hasičů a policie.

Zdroj: archiv Michala Záchy

Michal Zácha dlouhodobě kritizuje nastavení sociálního systému a zneužívání sociálních dávek, které považuje za příčinu velkých problémů českých měst. Při nedávném konfliktu v Přerově měl jako jediný odvahu od začátku celou věc jasně pojmenovat a označit podobné chování za absolutně nepřijatelné.

Michal Zácha je členem Občanské demokratické strany již 18 let. Postupně vedl místní i oblastní sdružení ODS a nakonec jej kolegové vybrali za předsedu celé regionální organizace v Olomouckém kraji. Před dvěma lety stál u zrodu unikátního projektu Pomáháme městu, v němž Občanská demokratická strana spojila síly s přerovskými osobnostmi, a společně výrazně uspěly v komunálních volbách.

Zdroj: archiv Michala Záchy

Zadavatel/zpracovatel: ODS