Firma Saint-Gobain ADFORS CZ, která je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých textilií v Evropě se významně podílí i na společenské odpovědnosti ve svém regionu a finančně podporuje smysluplné projekty.

1. října 2023 odstartoval nový ročník ADFORS GRANTu. Každý rok otevíráme pomyslnou bránu projektům z oblasti KULTURY, SPORTU, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a EKOLOGIE. Samostatnou kategorii mají OBCE, jejímž prostřednictvím mohou o finanční podporu žádat zástupci konkrétních obcí.

O vítězi prvních čtyř kategorií budou tradičně rozhodovat přímo zaměstnanci ADFORS CZ. Vítěze kategorie obce pak vybírá grantová komise složená ze zástupců vedení společnosti.

Právě zapojení zaměstnanců je pro ADFORS GRANT unikátní a odlišuje jej od jiných firemních grantů. Zaměstnanci ostatně v roce 2014 s myšlenkou grantu přišli. Díky tomu, že se jedná o regionální projekty, mohou velmi dobře posoudit, kdo finanční podporu skutečně potřebuje, a následně zhodnotit, zda s ní bylo dobře naloženo.

Přihlásit se mohu jednotlivci, spolky, obce i občanská sdružení z okolí našich výrobních závodů, tedy z okresu Svitavy, Ústí nad Orlicí, nebo Znojmo.

V posledním ročníku bylo přihlášeno celkem 57 projektů, hlasovalo pro ně 800 zaměstnanců, kteří společně s grantovou komisí vybrali 11 vítězů. Rozdáno bylo téměř 400 000 korun. Za dosavadní existenci ADFORS GRANTu jsme podpořili celkem 87 projektů za 3 miliony korun.

Své žádosti můžete posílat do 14. ledna 2024.
Vítězové budou známi na konci března 2024.

Těšíme se na vaše zaslané projekty. Protože rozdávat úsměv nás baví.

https://www.silnydikylidem.cz/adfors-grant