Naše škola nabízí vzdělání v těchto oborech:

čtyřleté obory s maturitní zkouškou:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost)
65-42-M/01 Hotelnictví
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační služby)

tříleté obory s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-57-H/01 Autoelektrikář
29-54-H/01 Cukrář
36-52-H/01 Instalatér
65-51-H/01 Kuchař-číšník

dvouleté nástavbové s maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Gastronomie
65-41-L/51 Podnikání

Pokud Vás nabídka oborů zaujala, přijďte se k nám do školy podívat na Den otevřených dveří, který pořádáme 11. ledna 2017.

www.ssjs-tabor.cz