„Chceme být skutečnou alternativou a změnit styl vládnutí na hejtmanství. Náš kraj nemá jediné téma, jeden problém. Dobře víme, co trápí občany našeho kraje, a máme konkrétní plán, jak tyto problémy řešit. Mezi našimi kandidáty nejdete nejen zkušené starosty a členy zastupitelstev, ale také mnoho odborníků v jiných profesních sférách. Společně chceme uzdravit náš kraj, který v posledních letech trpí velikášstvím a agresivitou,“ uvedl primář Bernátek.

Máme na co navazovat
„Jsem přesvědčený, že jsme sestavili kvalitní kandidátní listinu, která se skládá z odborníků, kteří jsou připravení naplno pracovat pro občany našeho kraje. Díky pandemii a očekávanému hospodářskému poklesu nás čeká velmi složité období, a právě proto musíme společnými silami zabránit gigantickému zadlužení a kolapsu krajského rozpočtu a tedy zásadním dopadům do oblasti školství, dopravy, sociální péče, kultury, sportu či zdravotnictví. Musíme uvážlivě investovat a zároveň šetřit každou korunou z našich daní. Obzvláště v této době musí mít kraj v čele zodpovědné hospodáře, ne snílky a populisty,“ řekl Michal Dvouletý, který je již čtyři roky aktivním zastupitelem Zlínského kraje.

Koalice však chce také více otevřít kraj veřejnosti a zprůhlednit nejen jeho hospodaření, ale také rozhodování o klíčových věcech. „Nabízíme lidskou slušnost a naše zkušenosti, na kterých chceme postavit fungující a transparentní kraj. Zároveň chceme změnit dnešní styl komunikace a násilného prosazování jediného řešení bez úcty k názorům a argumentům ostatních,“ doplnil Ivo Mitáček, zastupitel města Zlín s tím, že do rozhodování o budoucnosti kraje hodlá koalice více vtáhnout také starosty města a obcí.

„V neposlední řadě je třeba, aby hejtmanství nezapomínalo na žádnou ze svých geografických oblastí a rovnoměrně podporovalo jejich rozvoj. Minimálně v případě Valašska pozoruji, že se tak neděje a to je věc, na kterou si chci v krajském zastupitelstvu posvítit,“ dodal Radim Červenka, podnikatel a patriot z Valašska.

Zachráníme Baťovu i okresní nemocnice
Pochopitelně nejdiskutovanějším tématem letošních krajských voleb je zdravotnictví. Primář Jaromír Bernátek, který pracoval v Krajské nemocnici Tomáše Bati 24 let, má v této oblasti nejen vysokou erudici, ale také naprosto jasný názor.

„Zachráníme Baťovku, ihned se pustíme do výstavby interny a pak do celkové modernizace nemocnice ve Zlíně v jejím současném areálu. Zastavíme megalomanský virtuální projekt nové nemocnice v Malenovicích, který je po ekonomické i medicínské stránce absolutně nesmyslný.  Zároveň nedovolíme, aby se zhoršila kvalita a dostupnost zdravotní péče ve všech ostatních okresních nemocnicích třeba díky zamýšlenému sloučení či přehnané centralizaci zdravotní péče do Zlína,“ uvedl Jaromír Bernátek, který je mimo jiné spoluzakladatelem spolku, jež stojí za veřejně známou iniciativou Zachraňme Baťovku. 

Modernizovat KNTB bude rychlejší, levnější a bezpečnější
Podle jeho slov není pravda, že celá současná Baťovka padá lékařům i pacientům na hlavu a že vše se vyřeší výstavbou zcela nové nemocnice na úrodném poli v Malnovicích. „Odborníci se shodují na tom, že nová nemocnice se nedá postavit za osm miliard, natož pět let. Výsledná cena bude podle nich minimálně dvojnásobná, protože celý investiční záměr v mnoha ohledech prozatím plave na vodě. Vím, že mnohem bezpečnější, rychlejší a levnější bude postupná dostavba a modernizace KNTB v jejím současném areálu,“ je přesvědčený Jaromír Bernátek, který na názorných vizualizacích zároveň představil, jak by měla vypadat Baťovka po její modernizaci. Celkové náklady by měly být ve výši 4 miliard Kč.

Jeho slova potvrzuje i současný krajský zastupitel Michal Dvouletý, který od samého začátku upozorňuje nejen na nereálnost způsobu financování výstavby a provozu nové nemocnice v Malenovicích, ale podezřelé okolnosti spojené s výběrovým řízením na projektanta nové nemocnice, které bylo od samého začátku připravovaného někomu na míru. „To se také potvrdilo a jsem šokován, že měsíc před volbami krajská rada schválila výběr projektanta, který má být o 80 milionů dražší, než druhá předložená nabídka,“ upozornil Michal Dvouletý s tím, že nic není definitivně schváleno a teprve krajské volby rozhodnou, jestli se bude modernizovat skutečná Baťovka nebo stavit virtuální špitál v Malenovicích.

Ubráníme okresní nemocnice
A nejde jen o záchranu Baťovky, ale také současných okresních nemocnic v Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně. „Dnešní vedení kraje se již opakovaně pokusilo prosadit sloučení všech okresních nemocnic, včetně spolknutí doposud soukromé nemocnice ve Valašském Meziříčí, ve snaze vybudovat obří nemocniční moloch. Ten by pak mohl snáze financovat výstavbu nové nemocnice v Malenovicích i následně naplnit lékaři, sestřičkami a tedy i lukrativními zdravotními výkony. Tím by však došlo de facto k vytunelování péče v dnešních okresních nemocnicích. To nedopustíme, těmto snahám uděláme jasnou přítrž a naopak posílíme kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny obyvatele našeho kraje,“ jednoznačně prohlásil Jaromír Bernátek.

„V neposlední řadě navrátíme úctu lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu, protože to nejsou budovy, ale právě kvalifikovaní lidé, kdo léčí a zachraňují životy,“ zdůraznil Bernátek s tím, že plánuje také obměnu managementu nemocnic, protože svoji práci především ve vztahu k personálu nezvládl.

Zadavatel/zpracovatel: Trikolóra, hnutí občanů