Jako jediná škola v regionu máme v rozvrhu také hodiny Environmentální výchovy, skrze kterou se naši deváťáci seznamují s fungováním Země, jevů a procesů, které se nás denně dotýkají a také s tím, jak člověk ovlivňuje své okolí. Díky řadě akcí se tak mohou zapojit do různých aktivit a kampaní, jimiž získávají nové dovednosti a učí se zodpovědnosti osobní i společenské. Každý rok tak pořádáme charitativní setkání ‘72 hodin’, pravidelně se věnujeme i udržení příjemného a čistého prostředí kolem školy při jarním a podzimním velkém úklidu (Ukliďme Česko). Naši deváťáci při této akci nasbírali 6 000 litrů odpadu.

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Letos jsme si doslova užili i Den Země, tentokrát se nesl ve znamení žížal a dalších „breberek“ , a půdy. Tedy té pod našima nohama. Děti už ví, že:

- v půdě žije spousta breberek (vedle žížal třeba pancířníci, mnohonožky, krtek nebo chvostoskoci),

- kořeny mohou být skvělé, i když se rozkládají,

- houby nejsou vůbec na houby,

- žížala vyrobí ročně až 2,5 kilogramu humusu,

- strom uprostřed pole je cennější než cihlička ze zlata,

- když nemáš hnůj, vrzni tam (jako do půdy) klidně bioodpad z kuchyně a kompostu!

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Na školní zahradě žáci zkoumali půdu naživo, takže teď už umí najít půdní živočichy, správně je odchytit, prozkoumat a bez újmy je vypustit zpátky do přírody.

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Abychom nemluvili jen o těch velkých dětech, i naši malí školáci se zapojují do ekoaktivit. Děti z přípravného ročníku se učí poznávat a třídit elektroodpad, školní družina si užívala Den vody společně s velkými kamarády z 9.ročníků. Povídali si o koloběhu vody v přírodě a hráli tematické hry.

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Zdroj: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České

Pro naše Anežčata i pedagogy je samozřejmostí i projekt Recyklohraní, v němž se pravidelně umisťujeme mezi nejlepšími školami v Ústeckém kraji i v TOP 10 v Česku.  

Ať už bude náš svět za deset, dvacet let vypadat jakkoliv, Anežčata by na něj měla být připravena!