Jednou ze stran kandidujících v krajských volbách 2020 je koalice Pro krásný kraj, jejímž lídrem je Ing. Miloslav Cváček, Ph. D (nezávislý). Jako podnikatel, který něco dokázal a vybudoval firmu o 300 zaměstnancích, zvažuji každou vynaloženou korunu svých investic. Mimo jiné i proto mi a mým kolegům z koalice vadí, že hejtman průmyslového kraje tráví většinu času v Poslanecké sněmovně, místo toho, aby se věnoval rozvoji svého kraje.
Dále mi velmi vadí neefektivní vynakládaní investic do SMART PROJEKTU, kdy jde jednotlivcům o marketing osobností, nikoli o kvalitu služby pro občana.
Dle mého názoru jde za čtyřleté volební období vidět v našem kraji málo práce a posunu, a protože jsem člověk, který nechce jen nadávat doma u stolu, raději jsem věnoval svou energii k tomu, abych spojil koalici tří stran, které mají chuť pracovat, domluvit se a dění v kraji ovlivňovat.
Všichni máme stejnou zkušenost, a to že úspěchu lze dosáhnout poctivou každodenní prací. Věříme, že lidé chtějí slušné a férové jednání s respektem k právu a demokracii. Chceme zefektivnit správu rozpočtu kraje, myslíme si, že dotace mají sloužit občanům, né oligarchům. Jsme přesvědčeni, že pak bude možné podpořit živnostníky, malé a střední podnikání, učňovské školství či farmáře. Pak může být zdravotnictví dostupné všude, správa kraje digitalizovaná a cestovní ruch znovu nastartovaný.
V naší koalici jsme se shodli na pěti programových prioritách: Životní prostředí, Podnikání, Školství, Sport, Kultura, Zdravotnictví, Život a budoucnost v MSK.
Konkrétní kroky toho, jak chceme zefektivnění dosáhnout, naleznete v našem programovém prohlášení na webových stránkách www.prokrasnykraj.cz, případně na našich sociálních sítích. Můžeme se potkat na Instagramu, Facebooku a Twitteru.
Naší hlavní prioritou je aktuálně samozřejmě úspěch ve volbách do krajského zastupitelstva MSK. Máme vizi si zajistit minimálně 5 míst v zastupitelstvu. Spočítali jsme si, že k zisku pěti procent potřebujeme zhruba patnáct tisíc hlasů. To, vzhledem ke kvalitě našich kandidátů, vidíme jako reálné. Volby jsou už 2. a 3. října 2020, dovolte, abych Vás všechny vyzval k tomu, abyste k volbám přišli – je to rozumné a odpovědné.

Rozumně a odpovědně za rozvoj kraje - Hlas nezávislých osobností

Zadavatel: ODA, HLAS, SNK ED
Zpracovatel: VLM, a.s.