V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep. U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet.

Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Profesionální pomoc rané péče
Na odbornou podporu dětí se zrakovým postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku, tedy od narození do 7 let, se zaměřuje ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči. Pracovnice rané péče dojíždějí za rodinami domů a ukazují rodičům, jak co nejvíce podpořit vývoj dítěte. Přivezou vhodné pomůcky a hračky, které rodině zapůjčí, doporučí, jak s dítětem komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Jsou podporou také pro rodiče: vyslechnou, poradí, nasměrují případně na další odborníky. Pomůžou zorientovat se v nové situaci  a poskytnou potřebnou podporu tak, aby rodina situaci po narození dítěte se zrakovým hendikepem zvládla a mohla žít naplněný a co nejradostnější život. Služba raná péče je pro rodiny bezplatná.

Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

„Raná péče nám pomohla v mnoha směrech. V první fázi, když začínáte svou cestu s dítětem, které má nějaké zdravotní limity nebo vyšší potřeby, oceníte hlavně konkrétní pomoc od rané péče, jako jsou praktické rady, jak s dítětem pracovat. Může se jednat o ukázky zrakové stimulace, ergoterapie, orofaciální stimulace, půjčování pomůcek, informace ohledně možnosti finanční podpory, jako je třeba příspěvek na péči nebo podpora různých nadací. Výhoda je, že poradkyně mají velmi široký záběr a zkušenosti z různých rodin a dokážou vám ukázat možný směr tam, kde hledáte a tápete,“ komentuje maminka, která ranou péči využívala. A dodává: „Když se člověk vyhrabe ze všech praktických starostí, pořád mu zůstanou tíživé a bolestivé myšlenky, které není čas probrat s lékaři, není chuť probírat s přáteli a není síla probírat s nejbližšími. Tady je pak skvělé, když přijede poradkyně, která vaše dítě zná a ví, o čem mluvíte. Nebude před vámi mávat diagnózami a tabulkovými prognózami, ale ani nebude předstírat, že žádný problém vlastně neexistuje, že dítko je přece šikovné, jak to říká jeho babička. A i za tu možnost chápajícího a upřímného sdílení patří poradkyním rané péče velký dík.“

Ilustrační fotoIlustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Rodiče se musí o dostupné pomoci dozvědět včas
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, pomáhá rodinám s dětmi v celém Moravskoslezském kraji. Vedle přímé pomoci rodinám se věnuje také informování laické i odborné veřejnosti o rané péči, tak aby se o této možnosti podpory dozvěděly rodiny co nejdříve po zjištění, že dítě může mít v oblasti zrakového vnímání vážný hendikep. Součástí osvěty je také pořádání akcí v rámci právě probíhajícího Týdne rané péče. Projekt Týden rané péče podporuje statutární město Ostrava.

Máte-li pochybnosti o správném vývoji vašeho dítěte nebo chcete-li se o rané péče dozvědět více, nebo pokud vám raná dává smysl a chcete ji podpořit, veškeré kontakty naleznete na www.ranapece.cz/ostrava.

Zdroj: zadavatel inzerce