Velmi důležitou a zásadní oblastí působnosti kraje je rozvoj území. Nejedná se jen o podporu spolků, hasičů, opravu památek, ale především o zásady územního rozvoje, tzn. vyčlenění části území pro dopravní stavby, významné průmyslové lokality, chráněná přírodní území a podobně.
Kraj je zřizovatelem nemocnic na svém území, dále zřizuje síť středních škol a odborných učilišť, rozhoduje tedy o struktuře učebních oborů v kraji. Zajišťuje dopravní obslužnost občanů, je vlastníkem komunikací II. a III. tříd a je povinen se starat o jejich stav a údržbu.

K tomu všemu má k dispozici nemalé finanční prostředky, o jejichž využití rozhoduje krajské zastupitelstvo, tedy námi volení zástupci. A proto je důležité jít k volbám do zastupitelstev kraje. Starostové pro jižní Moravu nabízejí kandidátku sestavenou především ze starostů a místostarostů obcí, tedy nejlépe hospodařících jednotek našeho státu. Máme zkušenosti, obce vedeme odpovědně k rozvoji, nevytváříme dluhy a umíme se dohodnout. Víte o jiné kandidátce, která nabízí takovou zkušenost a odpovědnost svých kandidátů?

Dejte nám svou důvěru 7. a 8. října v krajských volbách a my se postaráme, aby kraj fungoval stejně dobře.

STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU – KANDIDÁTKA č. 23

Zdroj: STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU

Zdroj: Starostové a osobnosti pro Moravu

Zdroj: gfg