Od vzniku současné podoby krajského zřízení (rok 2000) vzrostl oficiální počet  (dle evidence trvalých bydlišť) obyvatel Středočeského kraje o 25% (a v našich okresech Praha-východ
a Praha-západ pak o více než 50%). A když k tomu připočítáme i Pražany, kteří zde (ač úředně nepřihlášeni) trvale žijí fakticky (a podílem z jejich daní je neoprávněně sponzorován rozpočet Prahy), pak jde v krajském měřítku o nárůst počtu obyvatel o 50%. A v okresech Praha-východ a Praha-západ dokonce více než o 100% obyvatel. A toto vše bez toho, aby se to odrazilo
ve změně způsobu financování našeho kraje!

Tyto dva okresy tedy tímto vývojem  trpí nejvíce. Přetížené silnice a komunikace, často v katastrofálním stavu, nedostatečná (někde dokonce vůbec žádná) obslužnost mnoha obcí
a míst veřejnou hromadnou dopravou,  nedostatek praktických, dětských a zubních lékařů, nedostatek mateřských škol, narůstající objem odpadů, nedostatečné zdroje pitné vody. Nedostupné či předražené bydlení – byty, domy i pozemky.

Okresy Praha-východ a Praha-západ, to jsou regiony tvořené ve zcela rozhodující míře malými obcemi a osadami. Náš venkov je doslova srdcem kraje - a přesto je již léta všemi politickými garniturami na krajské i celostátní úrovni přehlížen a mnohdy doslova pomalu ničen. Tento proces musíme zastavit! Proto budeme v krajském zastupitelstvu bojovat za významné navýšení finančních prostředků pro tuto oblast – a zejména pro naše venkovská sídla, včetně těch nejmenších.

Budeme pracovat především na zachování a rozšíření jejich veřejné infrastruktury
a vybavenosti. To se týká školek, škol, knihoven, pošt, ale i veřejné podpory místních obchodů
a služeb či kulturních, a sportovních zařízení. A samozřejmostí se musí stát dopravní obslužnost všech obcí a osad v těchto okresech  – ať už autobusy či vlaky. To dnes zdaleka neplatí a je to nepřijatelné, protože každý Středočech má právo na přístup ke všem veřejným službám poskytovaných krajem! 

Velkou pozornost chceme věnovat i oblasti bezpečnosti, zejména ochraně životů, zdraví
a majetku Středočechů. Zaměříme se především na organizaci spolupráce příslušných subjektů: Policie ČR, všech složek integrovaného záchranného systému, obcí a občanů. Stranou nesmí zůstat ani systém krizového řízení v mimořádných situacích (jako jsou např. právě i epidemie), kde má mít kraj velmi silnou  pozici.  A rovněž se chceme soustředit na zlepšení podmínek pro řadové policisty v přímém výkonu služby, protože to oni jsou základem našeho bezpečnostního systému.

https://www.facebook.com/SPDstredocesky/

kandidátní listina ZDE


Ing. Tomáš Doležal
kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, ekonom, politolog, Kamenice

Ing. Tomáš DoležalZdroj: SPD/archiv

Aleš Vach
kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, bezpečnostní poradce,
35 let služby  v rámci Police ČR, Zvánovice

Aleš Vach, kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje, bezpečnostní poradce s dlouholetou praxí v Policii ČR, ZvánoviceZdroj: SPD/archiv

Zadavatel: SPD
Zpracovatel: SPD