Zvažujete stažení vzoru smlouvy z internetu k prodeji či pronájmu nemovitosti?
Prodej bytu, či jeho pronájmu se neobejde bez sepsání smlouvy. Pokud splníte všechny potřebné náležitosti, do budoucna si ušetříte spoustu problémů. Na internetu si můžete zdarma stáhnout nespočet kupních a nájemních smluv. Přesto doporučujeme s nimi nepracovat.

Při stahování těchto smluv je velmi snadné přehlédnou poznámky, které konstatují, že slouží pouze jako vzor. Volně dostupné dokumenty drobným písmem sdělují, že v nich nejsou obsažené potřebné náležitosti určité obchodní transakce.

Smlouva o nájmu nemovitosti
Správně sepsaná smlouva je příslibem seriózního smluvního vztahu mezi zúčastněnými stranami a na tom si realitní kancelář KIWI Reality zakládá. V případě, že si pronajímatel pořídil investiční bytovou jednotku, vlastní činžovní dům, jehož prostory pronajímá, ať už bytové či nebytové, je zde předpoklad, že bude pro pronajímatele výhodné vyhotovení nájemní smlouvy u právního zástupce s příslušnou kvalifikací.

Ušetřit finance takovým způsobem, že pronajímatel využije vzory smluv stažené z internetu je značný risk, který se mnohdy nevyplácí. Většina internetových stránek nabízejících tyto vzory smluv zveřejněné dokumenty neaktualizují. Je nutné reflektovat nejnovější změny v zákonech, včetně odkazování na platné normy.

Provozovatelé webových stránek, na nichž jsou dokumenty zveřejněné a volně ke stažení, nenesou žádnou odpovědnost za případné škody. Za škody vzniklé pronajímatelům, kteří si ji stáhli a na jejímž základě uzavřeli chybně nájemní smlouvu.

Pokud dojde k vyhrocení situace tak, že spor bude řešit soud, je dost dobře možné, že pronajímatel spor prohraje z důvodu, že ve smlouvě byla ustanovení, která nebyla platná, nebo která neodpovídala v té době aktuální platné verzi občanského zákoníku.

Odborníci na reality se shodují v tom, že smlouvy hrají do karet typickým neplatičům či nájemcům, kteří po sobě zanechají zcela prázdný byt bez veškerého vybavení. Pokud se pronajímatel rozhodne, že využije staženou nájemní smlouvu a považuje ji za dostačující, může se stát, že opomene přiložit potřebné přílohy, které nejsou součástí univerzálních vzorů nájemních smluv.

Mnohdy v příloze chybí předávací protokol, jehož součástí je soupis všech zařízení včetně popisu stavu bytu ke dni jeho předání. Pokud ve smlouvě nebude výslovně uvedené, že jde o nedílnou přílohu smlouvy, pronajímatel jen těžko dokáže, že nájemce z bytu odcizil vybavení, elektroniku či jakékoliv další vybavení bytu.

Prodej bytu s KIWI Reality
Z našich mnohaletých zkušeností doporučujeme, abyste nikdy neuzavírali kupní smlouvu na nemovitost s absencí právní pomoci.  Nemovitost neprodáváte každý den. Je to svým způsobem životní událost, a to pro obě zúčastněné strany, kupujícího i prodávajícího. Hodnota nemovitosti se pohybuje v řádech několika milionů. Proto by nemělo dojít k zanedbání potřebných konzultací s právníky, týkajících se kupní smlouvy.

Zpracování smlouvy k prodeji nemovitosti vlastními silami může být pro laika nelehký úkol, stejně jako samotné zajištění převodu vlastnického práva.

Vzor kupní smlouvy je mustrem, neodráží specifika prodeje ani nereaguje na potřeby dané situace a jen velmi těžko vyhoví kupujícímu i prodávajícímu současně. Nemáme na mysli pouze specifikování předmětu prodeje, či stanovení kupní ceny, nebo způsob uhrazení smluvní částky.

V kupní smlouvě musí být jasně specifikované řešení podstatných skutečností. Kupříkladu, zda neváznou na předmětu prodeje žádné právní vady, vypořádání se s případnou zástavou vážící se k nemovitosti, uvedení, zda byla uhrazena daň z nemovitosti za uplynulé roky. Kdo má zapsán trvalý pobyt či sídlo v dané nemovitosti, zda kupující přejímá či nepřejímá dluhy prodávajícího a jiné.

Rozhodně by neměly být opomenuty přílohy, popisující stav dané nemovitosti, případné zjevné vady, se kterými by měl být kupující před prodejem seznámen včetně specifikace předání nemovitosti a mnohé další. Pokud tato ustanovení nejsou součástí kupní smlouvy, může dojít k reklamaci ze strany kupujícího. Kupující v tomto případě může požadovat slevu z kupní ceny, nebo odstoupení či případné zrušení kupní smlouvy.

Prodej bytu s kvalitně sepsanou smlouvou je vždy zárukou dobrého obchodu. Pokud využijete služeb právníka při prodeji případně pronájmu s příslušnou kvalifikací a specializací na reality, ušetříte si mnoho starostí do budoucna bez zbytečných rizik. Doporučujeme prodej a nákup nemovitostí s KIWI Reality.