Společnost Prague Property Management podniká v oblasti správy rezidenčních domů a kancelářských budov již více než 25 let a má široké zkušenosti plynoucí ze správy více než 13 000 bytů v Praze i okolí. Je partnerem renomovaných developerských firem, mezi něž se řadí například FINEP, Star Group, Crestyl, BM Develop či bpd development. Stejnou měrou však její služby poptávají i v bytových domech, kterým například končí stávající smlouva se správcem, nebo kde je třeba zajistit služby profesionálního vedení společenství vlastníků. Poptávka vzrostla zejména poté, co se do souvisejících právních norem dostala hmotná odpovědnost předsedů SVJ za případné škody, proti kterým je odborník od PPM pojištěn.

První měsíce v novém bytě? Hlavně v klidu a bez nehod

Jádro aktuální nabídky stojí především na službách, které je třeba zajistit bezprostředně po zabydlení nemovitostí natěšenými majiteli. Jakmile opadne jejich počáteční nadšení z bydlení v novém domově, objeví se spousta otázek: Jak to bude s úklidem společných prostor a údržbou zeleně? Kdo rozpočítá náklady na vytápění z centrálního zdroje tepla? Kdo objedná pravidelné revize výtahů či prvků požární ochrany, tak aby vše bylo v souladu s podmínkami dodavatelů i pojišťoven? Kdo bude vybírat prostředky do fondu oprav a jak bude zajištěno vedení účetnictví SVJ dle zákona?

Zasmluvnění překlenovacího období se zkušeným správcem nemovitosti dává obyvatelům potřebný klid a jistotu a může tak znamenat významnou konkurenční výhodu. Developer má povinnost SVJ založit, nadstandardní služby však najde právě u firmy PPM, která je na vysoké technické úrovni a dokáže zastoupit klienta i developera v záručním období. Nedocenitelný je i elektronický domovní asistent (EDA) sloužící pro efektivní online komunikaci.

Jak ukazují příklady z praxe, služby PPM v konečném důsledku šetří nejen desítky hodin času majitelů nemovitostí, ale často také finanční prostředky. Příkladem může být dodavatel výtahu, který kvůli propadlé revizi v hodnotě asi 2000 Kč odmítá provést záruční opravu, na kterou nájemníci budou nakonec muset přispět ze svého mnohonásobně více.

V případě zájmu o zajištění založení SVJ, technické správy, ekonomické správy nebo běžné údržby a úklidu se vyplatí kontaktovat PPM co nejdříve. V příštím roce totiž dojde v Praze k dostavbě rekordního počtu nových rezidenčních nemovitostí a o zkušené správce nebo předsedy SVJ se strhne doslova mela.