Dne 20. 6. se ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky Tomáš Pfeiffer zúčastnil - u příležitosti Mezinárodního dne jógy - konference v britském parlamentu, pořádané Nadstranickou parlamentní skupinou indických tradičních věd. Tomáš Pfeiffer v britském parlamentu vystoupil s krátkým projevem a představil auditoriu kongres „CAM 2020 Prague“ s mottem „Zdraví nezná hranic – hledejme, co nás spojuje“, který se bude konat 11.–13. září 2020 v Praze.
Dne 21. 6. pokračovalo v Nehruově centru při Indické ambasádě v Londýně symposium rozdělené do tří částí, první vedl profesor mezinárodního zdraví z London School of Hygiene and Tropical Medicine John Porter, druhé části předsedal sanátor Tomáš Pfeiffer, kterému udělila Nadstranická parlamentní skupina pro indické tradiční vědy Parlamentu Spojeného království cenu „Ambasador“ jako projev uznání za nesmírný přínos v oblasti svobodné volby v globální pluralistické zdravotní péči. Třetí pak vedl děkan prof. Venkata Narayana Jyoshi.
Svůj projev v britském parla­mentu přednesli ­Padmashree Dr. Hongasandra Ramarao Nagendra, představitel organizace Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana a Yogické univerzity v Bengaluru v Indii, Vishwaguru Maheshwarananda Puriji z Vídně, který vede několik set jógických skupin po celé Evropě, USA, Austrálii, Novém Zélandě a Indii. Hovořili i Pujya Shri Rambapa, devadesátidevítiletý světově proslulý humanitární a duchovní vůdce z Velké Británie, Swami Anubhavananda Saraswati, známý jako „Smiling Swami“, sestra Jayanti, ředitelka organizace Brahma Kumaris pro Evropu, již zastupuje v OSN v Ženevě od roku 1982, žena usilující o světový mír a spravedlnost, Amarjeet S Bhamra, tajemník Nadstranické parlamentní skupiny pro indické tradiční vědy. Dalšími přednášejícími byli Dr. Shantha Godagama, Dr. Mauroof Athique, prof. John Porter, prof. Venkata Narayana Jyoshi, Joaquín Catalán, Dr. Miguel Quel, Dr. Juan Crespo de la Rosa, Yogi Ashokananda, Vidhi Sadana, Padma Coram, Deborah Kalstan

Více informací o činnosti profesní komory Sanátor naleznete na: https://www.sanator.cz/cs/aktivity

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
www.sanator.cz
E-mail: info@sanator.cz
Tel.: 724 517 843, 721 150 871