V dnešním článku jsme oslovili realitního makléře pana Martina Petra ze společnosti RE/MAX Cross, aby nám prozradil, jak při pronajímání nemovitosti postupovat, co je důležité a na co si dát pozor.

Martin Petr, realitní makléř RE/MAX CrossZdroj: RE/MAX Cross
Martin Petr
+420 602 665 317
martin.petr@re-max.cz

Můžete na úvod říci, jaký je o pronajímání nemovitostí v současnosti zájem?
Řekl bych, že pořízení nemovitosti k pronájmu se v poslední době stalo velmi častou investiční příležitostí. Někteří vlastníci chtějí do budoucna zajistit bydlení pro své potomky s využitím investičních bytů, jiní si zase chtějí zajistit pasivní příjmy.

A jsou v dnešní těžké době vůbec zájemci o nájemní bydlení?
Na trhu s nájemním bydlením se SARS-CoV-2 podepsal nejvíce v Praze, kde majitelé bytů využívající službu jako je airbnb snížili cenu tržního nájmu v průměru o 15-20 % cen z února 2020. V Plzni je cítit propad zhruba o 7-10 %. Skupinu zájemců o nájemní bydlení sice můžeme považovat za menší, ale co do procentuálního rozložení zájemců v existenčních problémech to zůstalo stejné.

Jak profesionál jako vy zajistí majiteli ideálního nájemce?
Mnohaletou zkušeností s jednáním s lidmi. Od počátečního kontaktu zájemce o nájem, ať formou e-mailového dotazu nebo telefonickým hovorem, začíná má práce prověřování a selektování. Během jednání vyhodnocuji mnoho indicií. Pokud si vše sedne a zájemce o nájem vyhovuje požadavkům majitele, proces mohu dotáhnout do konce. Ve službách naší kanceláře nezapomeneme prověřit zájemce v insolvenčním rejstříku a v centrální evidenci exekucí. V našich smlouvách pak ochraňujeme pronajímatele v mezích zákona, ale se striktně stanovenými pravidly.

Můžete uvést nějaký příklad?
Ano, tak například povinnost nájemce předložit pojištění odpovědnosti za škody na pronajatých nemovitostech vč. škod na movitém majetku pronajímatele. Dále třeba ustanovení ohledně čerpání a doplnění peněžité jistoty s vazbou na hrubé porušení podmínek nájemní smlouvy, vše v souladu se zákonem. Nájemce poučím v dostatečném předstihu. Majitel se o nic nemusí starat.

Co je při pronájmu nemovitosti ještě důležité?
Požadovat peněžitou jistotu (kauci) alespoň ve výši 2 nájmů. Chystá se novela zákona vracející do hry zpět smluvní pokuty, nicméně navrhovanou formulaci lze považovat za nešťastnou co do max. výše sankce. Peněžitá jistota tak bude nadále významnou ochranou majitele. Za důležité považuji nezapomínat na povinnost majitele předat nájemci PENB dle platné legislativy a k předání připravit předávací protokol se všemi náležitostmi.

Ohledně kterých odpovědností jsou největší vědomostní mezery?
Nejvíce se obě strany nájemního vztahu doptávají, kdo je za co odpovědný ohledně drobných oprav a údržby bytu. Vše je detailně specifikováno ve Sbírce zákonů ČR, Předpis č. 308/2015 Sb. Někteří majitelé pak chtějí po nájemci i úhrady poplatků spojených výhradně s vlastnictvím nemovitosti jako je např. fond oprav a další položky, které má ze zákona hradit majitel.

Na co pronajímatelé nejčastěji zapomínají?
Jen málokdo ví, že je povinen si při pronájmu nemovitosti vyžádat písemný souhlas od úvěrující banky, pokud na pronajímané nemovitosti vázne v katastru nemovitostí zákaz zcizení a zákaz zatížení. Jinak porušuje podmínky podepsané s bankou a ta může po vlastníkovi požadovat nemalé penále.

Zdroj: RE/MAX Cross

Jakou přidanou hodnotu získám, pokud se rozhodnu svěřit pronájem své nemovitosti odborníkům?
Kvalitní a profesionální makléř vám pomůže ušetřit především spoustu času. Zajistí za vás vše potřebné a díky své odbornosti vás ochrání před následky, které by mohly nastat, pokud byste na něco zapomněli. A hlavně díky svým znalostem a zkušenostem vám vybere nejvhodnějšího, prověřeného a kvalitního nájemce.

Co byste na závěr poradil, když nájemník přestane platit a komunikovat?
Existují jistá řešení, která bych doporučil až svému klientovi.