V poslední době je často diskutovaným tématem otázka, zda jsou absolventi odborných škol v rámci výuky dostatečně připravováni na to, aby se po maturitě zapojili do pracovního procesu. V případě Střední školy Strážnice lze odpovědně říci, že určitě ano. 

SŠ Strážnice patří mezi tradiční poskytovatele vzdělání v Jihomoravském kraji a nabízí vzdělání v oborech technického a netechnického zaměření. Mezi obory netechnické se řadí umělecky zaměřený Grafický design a Móda, styling, média, čtyřletý maturitní obor Oděvní a interiérový design a tříletý učební obor Aranžér. Technickou část reprezentují Vývoj IT a průmyslových aplikací a CAD a CAM systémy ve strojírenství.  Důraz na propojení teoretické a praktické výuky je jedním ze základních kritérií, na něž se klade důraz jak v průběhu vzdělávání, tak i při formulování vzdělávacích plánů jednotlivých oborů. V těchto případech škola pružně reaguje na poptávku na trhu práce, což se reflektovalo především při koncepci oboru Vývoj IT a průmyslových aplikací, kdy byl obor profilován na základě spolupráce s Jihomoravským krajem a klastrem herního průmyslu. Náplň oboru je tvořen na základě požadavků a spolupráce s firmou 2KCzech a firmami herního průmyslu. Žáci pracují s 2D grafikou, vytváří 3D modely v programu 3DsMax, Inventor, programují jednoduché aplikace a www stránky, pracují v herním enginu Unity a Unreal Engine.

Práce v programu CAD Inventor.Práce v programu CAD Inventor.Zdroj: Střední škola Strážnice, p. o.

V odborných předmětech oboru CAD a CAM systémy ve strojírenství se opět využívá spolupráce s regionálními firmami, žáci jsou vedeni k praktickému uplatnění v profesním životě. Pro práci jsou využívány programy, se kterými se následně absolventi potkají v organizacích a firmách. Nedílnou součástí je schopnost vytvoření výkresové dokumentace v softwaru AutoCad a následné vytvoření 3D modelu kompletní sestavy v programu Inventor nebo Solidworks. Iniciativu žáků škola podporuje možností získání mezinárodního certifikátu společnosti Autodesk v těchto programech. V rámci praktického vyučování prochází žáci jednotlivými pracovišti ve zrekonstruovaných a nově vybavených dílnách: dílna CNC strojů, zámečnická dílna, soustružna, frézovna, brusírna a kovárna, kde získají praktické dovednosti, které posléze aplikují při programování CNC strojů.

Výuka kreativních oborů je opět orientována na praktické uplatnění vědomostí a dovedností nabytých ve škole. V odborných předmětech se žáci učí pracovat s vektorovou grafikou, 3D grafikou, animací, digitalizací výtvarných předloh a jejím dalším využitím, pracují s fotografií, vytváří návrhy oděvů, oděvních doplňků a interiéru, zpracovávají technickou dokumentaci. Při výuce se využívá profesionálního softwarového vybavení a aplikací – SketchUp, Rhinoceros, PDS Taylor, C-Design, Adobe Illustrator, Photoshop aj. Koncepce výuky byla vyprofilována na základě současných trendů v oblasti oděvní a interiérové tvorby, takže žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali oděv, interiér, oděvní či interiérový doplněk nejen navrhnout a vyhotovit, ale také jej vhodně prezentovat. Zajímavou oblastí výuky dnešní doby technologií je pro žáky styling a mediální prezentace. V interiérové tvorbě jsou žáci schopni nejen vytvářet dokumentaci ke svým návrhům, ale v souvislostech zhodnotit estetickou hodnotu materiálů, tvarosloví, barevnosti a designu interiéru. Pracovně se pak uplatní např. v koupelnovém nebo kuchyňském studiu, kde mohou kvalifikovaně navrhnout optimální řešení daného interiéru. V každém školním roce se několik žáků se svým projektem zapojí do Středoškolské odborné činnosti. Ve svých pracích zkoumají možnosti spojení svých znalostí z interiérové tvorby a textilního oboru v problematikách jako je recyklace textilních materiálů pro interiérovou tvorbu, nové materiály pro tvorbu nábytku, využití přírodních textilních materiálů v interiéru a podobně. V rámci školních soutěží vytvářejí designově zajímavé, ale přitom funkční kousky, jako např. paravány, taburety, malé úložné prostory, hodiny, tapety a jiné. Inspirací pro vlastní tvorbu či školní projekty jsou jim i odborné přednášky, workshopy či výstavy – např. při návrzích vlastních dekorů na tapetu žáci vycházeli z poznatků získaných na komentované výstavě PhDr. Romany Habartové „Krojové inspirace – pocta rukodělným tvůrcům“.

Kolekce Rain Enthusiasts, vítěz soutěže Avangarda 2022 v Lysé nad Labem.Kolekce Rain Enthusiasts, vítěz soutěže Avangarda 2022 v Lysé nad Labem.Zdroj: Střední škola Strážnice, p. o.

Žáci oboru Aranžér již v rámci výuky realizují skutečné zakázky, např. dekorace prostor na slavnostní příležitosti – svatby, oslavy, plesy, výstavní expozice nebo aranžmá prodejen a výkladních skříní již stálých zákazníků. Zajišťují také sezónní výzdobu školy či přípravu společenských prostor pro školní ples a školní módní přehlídky. Více než kde jinde je zde patrné mezioborové propojení, což můžeme vidět např. v rámci projektů, kdy grafici navrhují potisk textilií, aby jej následně oděvní designéři uplatnili při realizaci výsledných návrhů. Kromě toho škola věnuje v souladu se současnými trendy pozornost také výuce tradičních textilních technik a využití tradičních materiálů, zapojuje se se mezinárodních projektů a workshopů, např. do japonsko-českého projektu zabývajícího se výzkumem barvení tkanin pomocí přírodního indiga (v našem prostředí modrotisk), nebo do norsko-českého projektu na téma lidového oděvu. Tyto a jiné dovednosti uplatňují také v soutěžích, kde se pravidelně umísťují na čelních pozicích – např. AR JUNIOR, Mladý módní tvůrce ČR, Oděv a textil Liberec, Avantgarda Lysá nad Labem a jiné, či ve Středoškolské odborné činnosti. Ze spolupráce s místními firmami vzešla také řada zajímavých prací, například edukační sada a společenské hry na téma Strážnický modrotisk, které využívají mj. základní školy v regionu.

Zdroj: Střední škola Strážnice, p. o.