Čím žijí Prušánky v současné době?

První květnovou neděli jsme měli v našem kulturním domě křest DVD a premiérové promítání dokumentu, jenž mapuje zdejší podlužácké nářečí v Prušánkách a historii obce. Ve filmu se prolínají čtyři roční období a vystupuje v něm osm místních obyvatel, kteří hovoří původním podlužáckým dialektem. Mezi nimi je například místní včelař, vinař, betlémář a další. Ve filmu nechybí ani staré fotografie a filmy z 50. let. Nápad na vznik jedenapůlhodinového dokumentu přišel před třemi lety a musím říci, že se vydařil. Touto novinkou teď Prušánky žijí. Mimo to u nás žijeme i obavami ze sucha, které nás potrápilo, stejně jako ostatní obce v kraji. Považuji za velmi potřebné, aby obce řešily situaci u společného stolu s krajem.

A vaše obec už podniká nějaké kroky pro zadržení vody v krajině?

Díky dotaci od kraje a SFŽP jsme loni obnovili starý rybníček, jenž teď bude sloužit jako retenční nádrž. Jeho přítok je zatím vyschlý, ale doufáme, že se situace časem změní. Každá vodní plocha bude pro obec a krajinu dobrá.

Rybník KalúžaZdroj: Obec PrušánkyRybník KalúžaAutor: Obec Prušánky

Které další investiční akce se obci podařilo zrealizovat?

Loni jsme vybudovali a opravili několik cyklostezek – jednu v Nechorách, druhou od Babušina kříže a třetí mezi Nechorami a rozhlednou. U Nechor jsme opravili studnu s klasickou pumpou, kde tak vznikla příjemná zastávka s posezením pro turisty. V Nechorách jsme zrekonstruovali dvě uličky, letos tam opravujeme další tři. V Prušánkách jsme vytvořili nové parkoviště v prostoru nevyužité proluky naproti obecnímu úřadu. Mimo to se nám v Prušánkách podařilo vybudovat tři přechody pro chodce. Potěšující je i to, že díky Povodí Moravy došlo na vyčištění koryta zdejšího potoka Prušánka. Pak je tu jedna velká investiční akce – výstavba multifunkčního venkovního areálu s parkem, kterou jsme zahájili loni a chceme ji stihnout do závěru letošního září. V areálu pak bude možno pořádat venkovní kulturní akce, svatební či smuteční obřady.

Centrum obceZdroj: Obec PrušánkyCentrum obceAutor: Obec Prušánky

Na kterou z akcí či investic, zrealizovaných za poslední léta, jste coby starosta Prušánek opravdu pyšný?

Před třemi lety jsme v Prušánkách založili hudební, výtvarnou a taneční školu, jejímž zřizovatelem je obec. Vyučujeme tam 12 uměleckých oborů. V současné době školu navštěvuje asi 110 žáků. Pro zdejší rodiny je to výhodné, jejich děti nemusejí za uměleckým vzděláváním vyjíždět do okolí. Přitom výsledky jsou úžasné, díky škole máme v obci dětskou cimbálovku, dětskou bigbítovou kapelu a také taneční soubor Nechoránek. Jsme na naši uměleckou školu v obci opravdu pyšní.

Radost mám pochopitelně i z již výše zmíněných zrealizovaných investičních akcí. Například cyklostezka k Nechorám vznikla v místě takzvané hluboké cesty, která byla v minulosti zavezena nepořádkem. Podařilo se nám tam vše zrekultivovat a dnes je to krásné místo s cyklostezkou, kde jezdívají naši spoluobčané i maminky s kočárky na procházky.

Vaše obec je vyhlášená hlubokými vinařskými tradicemi. Jaká u vás bývá turistická sezona?

Rok od roku bývá turistická sezona silnější, je neustále na vzestupu. Jezdí nám sem lidé z celé republiky. Lákadlem je pro ně naše vinařská lokalita Nechory, unikátní tím, že zde turisté najdou více než čtyři sta vinných sklepů ve vzdálenosti zhruba dva kilometry od obce. Je to opravdu atraktivní turistická destinace.

Mohl byste zmínit některé z turisticky zajímavých akcí v obci?

V Nechorách pořádáme celou řadu kulturních akcí – například v květnu Májové zpívání, v červnu Otevřené sklepy, v srpnu pak v obci tradiční hody.  V září začínají obvyklé vinařské akce: „zarážání“ hory, vinobraní, putování za mladým vínem, pochod slováckými vinohrady a spousta dalších akcí. Obec pořádá tradičně také Svatojánskou noc a třetím rokem bude poslední víkend v srpnu akce pro děti nazvaná Rozloučení s prázdninami. Na přelomu října a listopadu se v Prušánkách koná Gulášfest.

Co byste prozradil o spolkové činnosti v obci?

Nejaktivnějším spolkem u nás jsou dobrovolní hasiči. Kromě své tradiční činnosti se podílejí na řadě akcí v obci, starají se o mládež, mají několik soutěžních týmů. Velmi aktivní je u nás také klub seniorů. Pořádají zájezdy a akce, například v průběhu letošní zimy se dvacítka seniorů účastnila počítačového kurzu v místní základní škole. K aktivním spolkům patří i myslivci, ti mimo jiné každoročně pořádají čištění okolí obce. Máme tu i aktivní sportovce – funguje zde fotbal, kuželky, karate. Obnovuje se také činnost spolku rybářů. A samozřejmě jsou to také folklorní spolky (Chasa, Ženský sbor, sbor Mužáků) a několik hudebních souborů.

Jaké máte plány v obci do budoucna?

Je jich hodně, ať už volby do zastupitelstva dopadnou jakkoliv, vedení obce bude mít plné ruce práce. Protože je připravena celá řada projektů, u nichž čekáme na nějaký vhodný dotační titul. Například jde o sportovní areál s rekonstrukcí tělocvičny, včetně nové kuželny. Dalším projektem je rekonstrukce čistírny odpadních vod, neboť stará čistička potřebuje posílit kapacitu. Máme podánu žádost o dotaci na další cyklostezku ve směru na Moravskou Novou Ves. Také škola potřebuje opravu rovné střechy. A máme připraven projekt na přestavbu jednoho domu ve vlastnictví obce na informační centrum. Rovněž bychom rádi zrekonstruovali budovu pro mimoškolní aktivity. Na vhodný dotační titul čekáme i s projektem na obnovu obecního parku. Je též připraven projekt, díky kterému v blízkosti školy vznikne u rybníka Kalúža příjemné místo osázené zelení a některými speciálními prvky, zaměřenými na výchovu k ekologii.