Veletrhu se zúčastnilo 9 projektů, tři z Pedagogické a šest z Filozofické fakulty UHK. Před porotou složenou ze zástupců TC HK a jednotlivých fakult se prezentovalo šest nápadů - Stylomat, KaFFe na Béčku, DogStar Eden, Loft Cafe, Penkejkárna a Cafe – kino. První místo za nejlepší podnikatelský nápad a finanční podporu získaly KaFFe na Béčku a Loft Cafe. Za nejlepší stánek a prezentaci byl oceněn tým DogStar Eden, psí hotel, kam můžou klienti umístit pejska v případě, že jedou na dovolenou či zůstávají dlouho v práci, a o jejich mazlíčka se nemá kdo postarat. Zdroj: Technologické centrum Hradec Králové

Kurz, který původně začínal na Fakultě informatiky a managementu, se díky zájmu studentů postupně rozšířil i na ostatní fakulty Univerzity Hradec Králové. „Zájem o kurz nás velmi potěšil. Znovu se přesvědčujeme, že mladí lidé mají nejen zajímavé podnikatelské nápady, ale i chuť je přetvářet v reálné projekty a firmy. V našem podnikatelském inkubátoru jsme připraveni pomoci studentům a ostatním začínajícím podnikatelům rozvinout nápad dál,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, které kurz organizuje.Zdroj: Technologické centrum Hradec Králové

Výukový program kurzu Podnikání v praxi klade důraz především na předávání praktických znalostí a zkušeností. Hosté z praxe, kteří vedou jednotlivé výukové bloky, pomáhají studentům s přípravou a nastavením procesů ve fiktivních i již existujících firmách. Studenti si pak v rámci kurzu prakticky vyzkouší, co je čeká, pokud se rozhodnou začít podnikat, ať už jde o tvorbu business plánu, rozpočtu nebo marketingové strategie.

Pozitivní odezva na Podnikání v praxi vedla k myšlence rozšířit ho i do dalších měst mimo Hradec Králové. Proto vznikl za podpory Královéhradeckého kraje projekt, který se zaměřuje na střední školy a odborná učiliště v celém kraji. Koncept je poupraven pro potřeby středoškolských studentů, ale opět vychází z myšlenky předat maximum praktických informací ze světa podnikání a aktivně studenty zapojit formou vytvoření vlastního podnikatelského projektu.

Zdroj: Technologické centrum Hradec Králové