Videa jsme vytvořili na základě podnětů, které jsme nasbírali od ředitelů škol. Nejistota spojená s mimořádnou situací, neustálé změny a nutnost rychle reagovat na nová opatření znamenaly velký psychický tlak pro ně samotné, ale i pro pedagogy a žáky. Ředitelé přitom museli zůstat odolní, aby dokázali organizovat, vést a motivovat svůj tým a zařídili vše potřebné,“ říká Petr Valenta, manažer projektu SRP. „Během tohoto školního roku se u dětí začaly objevovat i větší komplikace a psychické problémy, které s nimi kromě rodičů často řešili učitelé i ředitelé škol. Rozhodli jsme se tedy oslovit odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a terapeutky s mnohaletou praxí a připravili jsme sérii videí k psychologické podpoře ředitelů škol, učitelů a rodičů,“ doplňuje Valenta.

Zdroj: Youtube

„Je OK nebýt OK“

První dvě videa nabízejí rozhovor s PhDr. Petrem Winklerem, Ph.D., který je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Tématem rozhovoru byla mimo jiné specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření, či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy? „Je třeba si říci, že mimořádná situace přináší mimořádný tlak a je v pořádku jej pociťovat,“ říká v rozhovoru dr. Winkler a dodává, že důležitá je především zvýšená vnímavost k sobě i k druhým. „Mnoho lidí považuje úzkosti nebo deprese za něco, s čím by se měli vypořádat sami, ale není to tak. Platí to, co jinde - pokud na něco nestačím sám, je normální si říci o pomoc,“ doplňuje v rozhovoru dr. Winkler. 

Změna je jediná jistota v životě, kterou máme

O „stress managementu“, o tom, jak ve škole vést debatu o vyhoření nebo jak se vypořádat s neustálými změnami, mluvily ve čtyřech webinářích terapeutky Michaela Štáfková a Zuzana Hanáková, které dlouhodobě pracují s řediteli škol, učiteli i dětmi. Jak přijímat stálé změny, které letošní rok přinesl a jistě nás nebudou opouštět ani dál? „Přijímání změn lze samozřejmě trénovat, naučit se to jako všechno. Když ale změnu nechci, je zbytečné cokoli dělat,“ říká Michaela Štáfková. Její kolegyně Zuzana Hanáková doporučuje, že může pomoci nastavit si v sobě pozitivní přijímání změn: „Vždyť změna je jediná jistota, kterou v životě máme.“ A je logické, že jak na změny reaguje ředitel školy, tak se to jednoznačně bude odrážet v celém týmu a atmosféře ve škole.

Psychická (ne)pohoda ve školách - živě přenášená debata pro ředitele, učitele i rodiče

Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a sebevražedné pokusy. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené příklady, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkostí a psychické nepohody. Čekací doba na odbornou pomoc se přitom počítá v řádu týdnů i měsíců.

Proto připravily Národní pedagogický institut (NPI ČR), projekt SRP a NÚDZ debatu odborníků na toto téma (záznam živého streamu najdete na Youtube kanálu NPI ČR). Cílem bylo ukázat dobré příklady z praxe, sdílet inspirativní zkušenosti pedagogů z českých škol a také představit nový projekt NÚDZ nazvaný SUPREME-MH, což je program zaměřený na monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů.

Mental Health Day

V souvislosti s psychickým zdravím v českých školách je také třeba zmínit Mental Health Day. Pro účely zmírnění dopadu situace kolem covid-19 na duševní zdraví ve školách v ČR je nezbytné obsah a formu upravit, tak aby reagovala na aktuální možnosti a potřeby. A právě NÚDZ, platforma Opatruj.se, NPI ČR a MŠMT stojí za rozšířením letošního Mental Health Day, který se připravuje – sestavuje se program, odborníci pod vedením NÚDZ budou poskytovat trénink pro školní psychology a metodiky prevence ve facilitaci tohoto programu a zajistí supervizi. Na pilotáži tohoto programu a jeho rozšiřování do co největšího počtu škol se bude podílet i projekt SRP. Osloví některé ze stovky škol, které od roku 2016 prošly jeho intenzivní podporou.

Jana Holcová, projekt SRP (NPI ČR)

Zdroj: projekt SRP, NPI ČR