Do CPI Byty jste nastoupil s cílem rozvíjet sídliště směrem k modernímu bydlení. Co to přesně znamená?

Sídliště Sever v České Lípě je lokalita s velkým potenciálem vzhledem k jeho poloze a urbanistickému usazení do krajiny včetně velkorysých odstupů jednotlivých panelových domů s dostatkem zeleně.

Právě proto také věřím, že cíle CPI Byty a města Česká Lípa jsou v mnoha směrech stejné a vlastně se prolínají. Tak proč nenastavit spolupráci, ze které budeme oboustranně profitovat při zatraktivnění dané lokality.

Při obnově bytů bych rád nastavil nové standardy pro naše nájemní bydlení a tím zatraktivnil prestiž sídliště Sever po drobných krůčcích směrem ke kvalitě bydlení jak vnitřního, tak vnějšího prostoru jako celku.

Co konkrétního si pod tím představit?

Větší kvalitou přebíraných stavebních zakázek jsme schopni nabídnout lepší produkt k pronájmu a tím i oslovit větší rozsah potenciálních zákazníků.

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

A jaká je vůle města spolupracovat? V čem konkrétně je ta spolupráce pro obě strany zajímavá a v čem jedné i druhé straně „ulehčuje“ práci na rozvoji?

Spolupráce města v současné době neprobíhá, proto jsme inicializovali schůzku s jeho vedením, kde jsme se dohodli na vzniku pracovní skupiny.

Čím by se měla tato skupina zabývat?

Řešit by měla hned několik oblastí spojených s rozvojem a revitalizací sídliště Sever. Ať už jde o zeleň, komunitní předzahrádky, parkování, dobíjecí stanice pro elektrovozy, opravy komunikací nebo dětská hřiště. Míč je teď na straně města, které přislíbilo sestavit tým kompetentních úředníků. Nyní tedy očekáváme termín k pilotnímu výkopu této skupiny. Pevně věřím, že tato iniciativa ponese pro obě strany samá pozitiva.

Byly doby, kdy se o sídlištích mluvilo prakticky jako o podřadném bydlení. Změnila se obecná nálada ve vztahu k bydlení na sídlišti?

Samozřejmě toto smýšlení o sídlištích je historicky zakořeněno, názory se ale postupně mění spolu s tím, jak se mění smýšlení a způsob života dnešní doby.

V čem podle vás spočívá výhoda bydlení na sídlišti?

Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti a všudypřítomná a tím je zde bydlení pohodlné a poskytuje více prostoru pro vlastní aktivity obyvatel dané lokality.

V čem jsou podle vás hlavní pozitiva takového bydlení oproti třeba bydlení ve vlastním domě?

Jste oproštěni od povinnosti starat se o vlastní nemovitost. Tím se vám otevírá cesta pro vlastní koníčky, přátele a rodinu, což v dnešní době představuje velkou výhodu.

Co bývá největší kámen úrazu sídlišť? A vy sám jste tzv. sídlištní dítě?

Kamenem úrazu sídliště je z velké části akustický nekomfort při hromadném soužití a neohleduplné jednání s tím spojené. Já jsem od 14 let vyrůstal v panelovém domě, takže úskalí a výhody tohoto bydlení jsem prožíval na vlastní kůži.

Na co ze života na sídlišti osobně nejraději vzpomínáte?

Na fotbálek mezi věšáky na prádlo, kde bylo vždy dostatek kamarádů na jakoukoliv hru.

Sídliště za posledních 30 let prošla významnou estetickou proměnou. Je nějaký obecný cíl a plán měst, konkrétně například České Lípy, kde nyní působíte, jak sídliště a jejich prostředí a okolí dále zušlechťovat?

Na tuto otázku jsem zčásti odpověděl už v úvodu. Nyní jsme s představiteli města navázali první kontakt a čekáme na jejich odezvu k pokračování v pracovní skupině. Velmi se těšíme na úzkou spolupráci pro seznámení se s plány města a jejich pohled na tuto lokalitu.

Jaké jsou vaše zkušenosti z předchozích let týkající se sídlišť a vztahu města k nim? Nejsou pro ně tak nějak na okraji zájmu?

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Většina měst bohužel své investice neřídí podle počtu obyvatel (voličů) v dané lokalitě, ale podle vlastních priorit zastupitelstva. Jinak by vlastně všechna sídliště byla revitalizována a podpořena řadou investic, což se neděje. Opravdu, a je to smutné, většina sídlišť je na okraji zájmu měst. 

Poslední dobou roste zájem o nájemní byty. Jaké věkové kategorie se to hlavně týká?

Nám v České Lípě se věkové kategorie rozdělují v podstatě po třetinách na důchodce, rodiny a mladé páry nebo singles.

Jaký je rozdíl v jejich motivacích bydlet právě na sídlišti? Znáte nějaké konkrétní příběhy lidí?

Samozřejmě, příběhů je hodně, vyberu vám dva typické.

Mladý člověk by se rád osamostatnil a naše nabídka nájemního bydlení mu umožní rychlé řešení.  Velmi často se poté stává, že nájemní vztah přetrvává s výměnou bytu za větší, která přichází zejména se založením rodiny.

Naopak starší nájemníci se k nám stěhují díky komfortnímu přístupu k městské infrastruktuře (služby, lékaři, městská doprava atd.) a aby se nemuseli starat o vlastní nemovitost včetně vytápění. Tito starší lidé pak pociťují úlevu a opětovnou radost do života.

Co byste rád, aby si obecně lidé mysleli, když se řekne sídliště?

Aby bylo sídliště vnímáno jako park se spoustou zeleně, kde se člověk rád prochází, posedí na lavičce, načerpá pozitivní atmosféru a rád by zde sám bydlel.