Máme za sebou z pohledu teplot historicky rekordní měsíc duben, a tak by nás na úvod zajímalo, jak na toto počasí nahlížíte z pohledu předního tuzemského výrobce otopných systémů?

Odpověď musím rozdělit na dvě části. První část se týká stavebnictví jako odvětví. Brzké jarní teplé, takřka Středozemní počasí, je velice příznivé pro stavební práce obecně, takže samozřejmě z pohledu tuzemského trhu je pro nás důležité, že počasí technologicky umožňuje výstavbu bez omezení. Druhá část odpovědi je již čistě za segment otopných systémů – a tady Vás možná překvapím, ale z pohledu Minibu osobně vnímám teplé počasí spíše jako příležitost, a to z toho důvodu, že na rozdíl od řady jiných výrobců otopných systémů, naše nejvýkonnější konvektory kromě topení dokáží také chladit. 

Co prosím, Vaše topení se používá k chlazení?

Možná Vám moje vyjádření znělo zvláštně, ale je to tak. Do nedávné doby se v odborných kruzích, ale i u stavitelů rodinných domů řešila zpravidla pouze otázka vhodnosti jednotlivých typů topení pro konkrétní projekt. Samozřejmě existují různá pro a proti při využití konvektorů, radiátorů anebo třeba podlahového topení. A tak i když objektivně konvektory představují z dlouhodobého pohledu zpravidla optimální variantu, tak současné teplé počasí výrazně nahrává silnější poptávce po konvektorech, které dokáží nejen topit, ale také chladit. To samozřejmě radiátor nebo podlahové topení nedokáže a pokud to konvektor technicky umí, představuje zajímavou alternativu ke klimatizaci, neboť spojení obou funkcí výrazně šetří nejen energii, ale také prostor.

Přiznám se, že jsem spíše očekávala odpověď ve stylu „teplé počasí výrobcům topení nesvědčí …“, ale v návaznosti na předchozí odstavec by mne zajímalo, zda mluvíte pouze o domácím trhu nebo jde o obecnější trend.

Mám-li mluvit o trendu, musím odlišit různé trhy na kterých jako firma působíme. Když to úplně zjednoduším, tak Minib ve svém sektoru výrobce konvektorů dominuje na domácím trhu, za který považujeme nejen Českou republiku, ale také Slovensko. Na tomto domácím trhu se postupně chlazení konvektorem, který se v chladném období používá k vytápění a v teplém období k chlazení postupně rozvíjí. Druhým trhem, který je pro nás významný je celé území Ruska, respektive SNS. Tady je situace poněkud odlišná, protože tento trh ještě stále takřka výlučně poptává (a upřednostňuje) primární funkci otopných systémů. Třetím trhem, který naopak představuje teritorium s poměrně silnou poptávkou po chladícím elementu konvektorů je, obecně řečeno, západní trh. Tento trh ovšem současně představuje zcela jiný konkurenční prostor než tuzemsko nebo východní trhy.

Zdroj: Asset Media

V jakém smyslu slova vnímáte odlišnost západních trhů?

Odpověď na Vaši jednoduchou otázku není triviální. Západní trhy představují teritorium, kde je kladem veliký akcent na kvalitu produkce, záruční dobu a v neposlední řadě také na soulad mezi nominálním deklarovaným výkonem konkrétního výrobku a jeho skutečným výkonem. S trochou nadsázky lze říci, že ve chvíli, kdy vstupujete na evropský trh v opačném směru, než je obvyklé, tedy sofistikovaný produkt míří z východu na západ a nikoliv opačně a přitom se zároveň i jedná o středoevropského výrobce, potom narazíte na řadu zprvu neviditelných bariér nebo minimálně překážek.

Chcete říct, že trh EU není otevřený?

Formálně otevřený samozřejmě je. Teoreticky vzato nepochybně můžete v rámci EU exportovat kamkoliv. Ale jinou věcí je, že západní firmy na jedné straně považují za automatické, že vyváží vlastní produkci na území střední a východní Evropy a na druhé straně, se do jisté míry logicky, snaží vlastní trh ochránit. Zásadním nástrojem v této otázce hrají certifikace a uznávání, respektive neuznávání jednotlivých autorit. Nicméně to řeknu pozitivně, jsem v tuto chvíli nesmírně rád, že se nám podařil průnik na velice sofistikovaný západní trh a jako jeden z marketingových nástrojů jsme byli nuceni využít certifikaci a měření v německých laboratořích, protože tuzemská měření nám byla západní konkurencí zpochybňována. Když to řeknu kulantně.

Na druhou stranu, ale platí, že tím, že disponujeme certifikací identickou s naší západní konkurencí, tak o výkonech našich těles nejsou žádné pochybnosti a díky tomu se nám snadněji plánuje pronikání na západní trhy, a to platí nejen pro konvektory, ale také pro indukční jednotky.

Jakým způsobem vaše firma hodnotí současnou ekonomickou situaci v České republice, kdy hospodářský růst doprovází prakticky plná zaměstnanost?

Především naše hodnocení současné ekonomické situace vychází z faktu, že jsme společností, která má vlastní výzkum a vývoj, vlastní produkci skutečně vyrábí, a nikoliv montuje a v neposlední řadě budujeme a neustále rozvíjíme vlastní distribuční síť. V případě distribuce je to ještě o to složitější, že každou ze tří definovaných obchodních oblastí obsluhujeme trochu odlišným modelem tak, aby náš přístup, pokud možno co nejvíce vyhovoval podmínkám konkrétních trhů.

Takže současný hospodářský růst v ČR samozřejmě vnímáme, ale v dopadech nijak nepřeceňujeme, protože společnost stojí na více než jednom obchodním teritoriu. A pokud se týká zaměstnanců, tak jsme zvolili strategii motivace zaměstnanců růstem variabilní složky mzdy vázané na skutečně dosažené výkony. Ne každý to akceptuje, přeci jenom v tuzemsku zaměstnanci spíše inklinují k vyšším základům než k atraktivní pohyblivé složce, ale přijde mi, že je pro Minib lepší akceptovat rozumnou fluktuaci zaměstnanců než nemít manažery motivované výkonem.

www.minib.cz