„Brzy se potvrdilo, že má potíže i v oblasti zrakového vnímání. Už si ani nepamatuji, kdo mi poradil, abych se spojila se Společností pro ranou péči, ale každopádně to byla trefa do černého.“ Tak začíná jeden z příběhů rodin, které využívají službu rané péče. „Ve všech těch pocitech marnosti a beznaděje z jakéhokoli posunu v dceřině vývoji jsme najednou našli slabý náznak naděje a optimismu. Pamatuji si, že jsem byla moc mile překvapena, jak komplexně se o Alenku zajímají. Až v rané péči nám došlo, že kromě pohybových schopností bychom u Alenky měli začít rozvíjet také její smysly a vnímání,“ pokračuje maminka.

ilustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Jak raná péče funguje
Ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči se zaměřuje na podporu dětí se zrakovým či kombinovaným postižením. Pracovnice jezdí za dětmi ve věku od narození do 7 let přímo domů, a to v rámci celého Moravskoslezského kraje. Ukazují rodičům, jak s dítětem pracovat, jak stimulovat jeho zrak a jak podpořit jeho celkový vývoj. Zapůjčují také vhodné hračky a pomůcky. Zároveň pomáhají rodině překonat prvotní šok po zjištění diagnózy, postupně se s ní vyrovnat a žít navzdory postižení dítěte co nejkvalitnější život. Pracoviště rané péče organizuje také nejrůznější akce, kde se rodiny se mohou setkat, navázat přátelství. „V rané péči nám ukázali, co všechno je pro Alenku dobré, abychom z ní vydolovali veškerý potenciál,“ dodává maminka.

ilustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Rodiny potřebují pomoc včas
Včasná pomoc rodinám s dětmi s postižením má obrovský smysl a má zásadní dopad na to, jaký bude život dítěte v dospělosti. V poradkyních rané péče získávají rodiče průvodce, který jim pomůže vyrovnat se s těžkou situací a předejít jejich přetížení a krizím v rodině. „Mnozí rodiče se ale o možné podpoře dozvídají pozdě nebo vůbec. Aktuálně se raná péče dostane jen ke 3 dětem z 10. Včasné zahájení podpory vývoje dítěte je přitom nesmírně důležité. U nejmenších dětí je škoda doslova každého dne, kdy dítě nedostává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet,“ říká ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči Vladimíra Salvetová.

ilustrační fotoZdroj: Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Pokud vychováváte dítě s vážným postižením nebo máte pochybnosti o jeho správném vývoji, kontaktujte Společnost pro ranou péči – www.ranapece.cz/ostrava. Dává-li vám tato služba pro rodiny smysl, podpořte ji na www.vozimenadeji.cz. Děkujeme!