„Brzy se potvrdilo, že má potíže i v oblasti zrakového vnímání. Už si ani nepamatuji, kdo mi poradil, abych se spojila se Společností pro ranou péči, ale každopádně to byla trefa do černého.“ Tak začíná jeden z příběhů rodin, které využívají službu rané péče. „Ve všech těch pocitech marnosti a beznaděje z jakéhokoli posunu v dceřině vývoji jsme najednou našli slabý náznak naděje a optimismu. Pamatuji si, že jsem byla moc mile překvapena, jak komplexně se o Alenku zajímají. Až v rané péči nám došlo, že kromě pohybových schopností bychom u Alenky měli začít rozvíjet také její smysly a vnímání,“ pokračuje maminka.

Jak raná péče funguje
Pražská pobočka Společnosti pro ranou péči se zaměřuje na podporu dětí se zrakovým či kombinovaným postižením. Pracovnice jezdí za dětmi ve věku od narození do 7 let přímo domů, a to v rámci hl. města Prahy a celého Středočeského kraje. Ukazují rodičům, jak s dítětem pracovat, jak stimulovat jeho zrak a jak podpořit jeho celkový vývoj. Zapůjčují také vhodné hračky
a pomůcky. Zároveň pomáhají rodině překonat prvotní šok po zjištění diagnózy, postupně se s ní vyrovnat a žít navzdory postižení dítěte co nejkvalitnější život. Pracoviště rané péče organizuje také nejrůznější akce, kde se rodiny se mohou setkat, navázat přátelství. „V rané péči nám ukázali, co všechno je pro Alenku dobré, abychom z ní vydolovali veškerý potenciál,“ dodává maminka. 

Rodiny potřebují pomoc včas
Včasná pomoc rodinám s dětmi s postižením má obrovský smysl a má zásadní dopad na to, jaký bude život dítěte v dospělosti. V poradkyních rané péče získávají rodiče průvodce, který jim pomůže vyrovnat se s těžkou situací
a předejít jejich přetížení a krizím v rodině. „Mnozí se ale o této možnosti dozvídají pozdě nebo vůbec. Aktuálně se raná péče dostane jen ke 3 dětem z 10. Včasné zahájení podpory vývoje dítěte je přitom nesmírně důležité. U nejmenších dětí je škoda doslova každého dne, kdy dítě nedostává vhodně podněty a nemůže se rozvíjet,“ říká vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petra Štaffová. 

Zdroj: Youtube

Týden rané péče
V letošním 15. ročníku osvětové kampaně Týden rané péče jsme zdůrazňovali především právo rodin na včasnou odbornou pomoc a na to, aby byla dostupná pro všechny děti bez rozdílu. Po celé ČR se zapojilo 32 organizací rané péče, které nabídly mnoho akcí zaměřených na laickou i odbornou veřejnost. Více na www.tydenranepece.cz 

Pokud máte některou z následujících otázek, neváhejte nás kontaktovat. 

· Máte obavu, že s vaším dítětem není něco v pořádku?
· Je vaše dítě předčasně narozené?
· Má vaše dítě opožděný psychomotorický vývoj?
· Má vaše dítě zdravotní postižení?
· Potřebujete odborně poradit ohledně vývoje vašeho dítěte?
· Vychováváte dítě s vážným postižením?

Společnost pro ranou péči (Praha, Středočeský kraj)
Klimentská 2, Praha 1
mobil: 777 234 036
e-mail: centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz/praha

Dává-li vám tato služba pro rodiny smysl, podpořte ji. Děkujeme!
Zdroj: Společnost pro ranou péči, z. s.

Kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči
Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. Cílem prosincové kampaně bude získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče. Učinit tak může každý na webu www.nebudsrab.cz

Zdroj: Společnost pro ranou péči, z. s.