Společnost Fortemix se zabývá výrobou podlahových desek a střešních tašek z PVC. Jedním ze stěžejních prvků výroby ve společnosti je ekologický aspekt. Dlouhodobě se snaží do výrobního procesu zařadit inovativní environmentálně přátelské technologie.

Díky dotačnímu programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v rámci projektu Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o. v letech 2019 až 2021 instalována a zprovozněna výrobní linka na produkci unikátní PVC střešní krytiny.

Jedná se o technologicky vyspělou linku, která umožňuje vysoce efektivní výrobu, která má nízkou uhlíkovou stopu s minimem vzniklého odpadu. Linka umožňuje výrobu z druhotných surovin, které jsou velmi obtížně skládkovatelné, konkrétně z recyklovaných odpadních elektrovodičů.

Celkové výdaje na pořízení, instalaci a zprovoznění výrobní linky činily téměř 52 mil. Kč., z čehož 18,1 mil. Kč tvořila dotace. Díky této částce mohlo být recyklováno 4 600 tun plastového recyklátu.

Znovuvyužitím odpadního materiálu společnost významně zvyšuje možnosti využití recyklátu na území České republiky a podílí se tak na zkvalitnění stavu životního prostředí.

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Projekt: Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.
Realizace: 31. 5. 2019 - 31. 5. 2021
Výdaje: 51 726 080,00 Kč
Dotace: 18 104 128,00 Kč
Jméno žadatele: Fortemix produkce s.r.o. 
https://www.fortemix.cz/
https://www.fortelock.cz/
https://www.ekoternit.cz/

Zdroj: Fortemix produkce s.r.o.