Vznikly roce 2008 a sídlí v Pardubicích. Působí na východě Čech, převážně v Pardubicích, ale nezahálí ani u sousedů v Královéhradeckém kraji. Ve svém portfoliu má holding také rekonstrukci několika památek.

Opravená pardubická radnice či zrekonstruované Muzeum východních Čech – to jsou jedny z mnoha památek, na jejichž renovaci se podílela divize pozemních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice. „Na památkách jsme se historicky vždy podíleli. Jsme ale čistě stavařská firma, restaurování a památkovou péči buď ve sdružení, nebo subdodavatelsky realizovala další firma. Nyní však díky našemu novému středisku nahlížíme pod pokličku i těmto pracím,“ říká Jan Zavrtálek, ředitel divize pozemní stavby.


KUNĚTICKÁ HORA

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva. Projekt, na kterém pracuje firma Chládek a Tintěra, Pardubice, na jedné straně vrací hradu podobu z 20. let 20. století, na straně druhé navazuje na současné trendy, čímž spojuje původní a nové. „Hlavním cílem projektu je zachování a obnova ojedinělých památkových hodnot a zpřístupnění do této doby veřejnosti uzavřených částí hradu,“ popisuje stavitel Milan Dvořák. Otevřením 6. brány a Jurkovičova paláce se návštěvníkům nejenom zpřístupní nové prostory, prezentovaná bude také nadčasová tvorba významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel. Zároveň vznikne nový návštěvnický prohlídkový okruh v západní části hradu, okruh podél základů i stěn historické obranné věže ve sklepních prostorách a vyhlídková terasa nad západním křídlem.

„Práce na Kunětické hoře probíhají od počátku 2019. V celkovém finančním objemu 79 milionů korun se podílíme na ocelobetonové prosklené vestavbě v západním křídle hradu, která bude přístupná po vybudované replice zastřešeného dřevěného schodiště dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a nově i z prostor 6. brány,“ říká Milan Dvořák.

Objekt 6. brány bude sloužit expozici prvorepublikových interiérů Dušana Jurkoviče a v nových prostorách vestavby v západním křídle vzniknou expozice věnované tvorbě Dušana Jurkoviče ve východních Čechách a expozice věnovaná hradu a Jurkovičově rekonstrukci

„V místě bývalé pokladny po provedení oprav vznikne nový vstup do expozice západního křídla. Tato nová expozice bude přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu vybudováním zdvíhací plošiny vně objektu a výtahu uvnitř mezi jednotlivými patry expozice.

Bude zde rovněž vybudováno i nové sociální zařízení pro návštěvníky,“ přibližuje Milan Dvořák a pokračuje: „V místě bývalé Krčmy u Koloděje bylo zbudováno nové návštěvnické centrum s pokladnou, občerstvením a vyhlídkovou terasou. Tato část projektu byla provedena v prvorepublikové podobě.“

Dále v průběhu prací došlo k opravě hradebních zdí a zrestaurování kamenných portálů a ostění. Nově bude mít hrad z vnější strany slavnostní osvětlení.

„Práce probíhají za plného návštěvního provozu. Zároveň se jedná o velmi specifické práce, stejně jako na dalších hradech. Není zde možný vjezd větší techniky, takže materiál navážíme po částech, mnohdy i ručně od prostor 5. brány,“ říká Milan Dvořák a zakončuje: „Oprava památek je vždy výzva pro všechny zúčastněné. Projektová dokumentace u nich nemůže vždy úplně všechno podchytit. Například odhalené zbytky původních konstrukcí se objevily až stavební činností.“ Dokončeno by mělo být v listopadu 2020.

PARDUBICKÁ RADNICE

Kulturní památkový unikát z konce 19. století, dominanta Pernštýnského náměstí – pardubická radnice prošla v minulých letech kompletní kontrolou a sanací dřevěných stropů a s tím související rekonstrukcí podlah, ale také výměnou oken, zastaralé elektroinstalace a opravou sociálních zařízení. Veškeré stavební a restaurátorské úpravy vyšly městský rozpočet na zhruba 119 milioinů korun. „Na Pernštýnském náměstí je velké množství dřevěných budov, zároveň je tady ale také dlouhodobý problém s dřevomorkou a v rámci původních historických průzkumů se zjistilo, že je nutné obnovit trámy, protože napadení dřevomorkou bylo zhruba pětkrát větší než se předpokládalo. S výměnou stropních trámů souvisely také nové nášlapné vrstvy, jako jsou parkety, dlažby, koberce, dále se opravovaly omítky, docházelo ke kompletní elektroinstalaci, opravovaly se rozvody zdravotechniky, rozvody vytápění, měnily se radiátory, renovovaly se stávající dveře, restaurovaly se kamenné schodiště, historické malby a historická dlažba.

„Budova historické radnice a její genius loci jsou naším pardubickým rodinným stříbrem a kulturním dědictvím,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát. A že se oprava pardubické radnice podařila, o tom svědčí i úspěch nejenom v krajském, ale také v celostátním měřítku. V lednu byla budova v rámci krajského kola vybrána jako Památka roku 2019 a v červnu byla zvolena jako druhá nejlepší v rámci celé České republiky. „Druhé místo v rámci celostátního kola je pro nás překvapením a potvrzuje, že tato investice nebyla zbytečná,“ dodal Martin Charvát.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH

Sdružení s firmou, která provádí restaurátorské práce se divize pozemních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice nevyvarovala ani v případě Muzea východních Čech v Hradci Králové. „Rekonstrukce muzea spočívala především v repasování oken a v nové fasádě objektu, která byla historicky znehodnocena nátěrem. Tuto vrstvu jsme odstranili a následně zjišťovali, jak jsou jednotlivé cihly poškozené. Vše prohlédl památkář, jenž určil, které cihly se musí vyměnit, byla to opravdu titěrná práce,“ popisuje Jan Zavrtálek a pokračuje: „Celé se to barevně sjednocovalo a docházelo ke speciální hydrofobizaci, aby byla fasáda trvanlivější. Exteriér jsme tím vrátili do úplně původní podoby.“

Stejně jako na radnici, i zde se pod omítkou skrývalo překvapení. Pod jednotlivými vrstvami byly na stěnách odhaleny malby, se kterými se úplně nepočítalo. Nejednalo se sice o žádné barevné ornamenty, ale určitý vzor a jiná barva znát je. V dalších fázích se dostalo i na opravu vitráží a renovaci parket, sociálního zázemí, místnosti pro expozice a mnoho dalšího.

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ

Nejsou to ale jen památky. Divize pozemních staveb má ve svém portfoliu také designersky vysoce ceněnou rekonstrukci Biografu Český ráj v Jičíně z roku 1923. „Celá rekonstrukce probíhala v duchu výstavby kina. Spousty prvků, jako je část oken, vnitřní dveře, zábradlí a schodiště zůstaly původní, avšak byly podrobeny důkladné repasi. Barevnost interiéru se vrací ke kombinaci černé a bílé doplněné o dřevěné obložení. V promítacím sále převažuje šedá s černým stropem,“ popisuje Jan Zavrtálek. Divákovi se tak otevřelo nové „staré“ kino s nejmodernější promítací technikou.

NOVÉ STŘEDISKO

To, co si divize pozemních staveb odzkoušela na pardubické radnici, muzeu či Kunětické hoře, nově převádí do praxe vznikem nového střediska památek. „Něco podobného jsme tu nikdy neměli. Chceme vybudovat pevné středisko. Celý koncept podporuje filozofii holdingu,“ říká Jan Zavrtálek a doplňuje: „U nás v republice historickým stavbám rozumí opravdu malé množství lidí, je nutné mít řadu licenci a také samotný obor má svá specifika, jsme proto rádi, že nám naše středisko nejen ulehčí komunikaci s památkáři a my se budeme moci prezentovat nějakou pěknou stavbou, ale můžeme nabízet zase o něco komplexnější služby.“

První realizací tohoto střediska je obnova fasád Winternitzových mlýnů v Pardubicích, kam se přestěhuje Galerie města Pardubic.. „Stavba se vysoutěžila za 279 milionů, z toho je 25 milionů uměleckořemeslných a restaurátorských prací,“ říká Jan Zavrtálek. V plánu je ale celá řada dalších soutěží a projektů.

VÝROBNÍ SPOLUPRÁCE JE ZÁKLADNÍ STRATEGIE

„Na řadě rekonstrukcí často spolupracuje ve sdružení více našich firem,“ popisuje Martin Havelka, předseda představenstva enteria a.s. Výrobní kooperace v rámci skupiny je základním pilířem holdingové strategie. Díky neustálému růstu je zde možné najít řadu pracovních příležitostí. „Spolupráce funguje i v oblasti personální. Na prvním místě ve společnosti stojí člověk. Nezastíráme, že nabízíme tvrdou práci. Pracovat ve stavebnictví a být v podstatě celou pracovní dobu a celoročně venku není žádný med. Vidíte ale za sebou kus dobré práce a jste součástí party fajn lidí,“ říká Martin Havelka.

Díky působení holdingu na východě Čech se s realizovanými stavbami sami každý den setkáváme. „Jsme Pardubáci, jsme patrioti a nestydíme se za to. V našem kraji stavíme opravdu hodně a vnímáme důležitost toho, aby investice zůstávaly formou místních dodavatelů tady v regionu, potažmo v Čechách,“ zakončuje Martin Havelka.

https://www.enteria.cz/

Zdroj: enteria a.s.