Firemní odpovědnost vůči světu kolem by měla být zakořeněna v DNA každé významné společnosti. Těžební firmy musí navíc ze zákona vytvářet rezervu na sanace a rekultivace, tj. ukládat část svého zisku na vázané účty, a z těchto peněz pak hradit povinné rekultivace. Společnost Sokolovská uhelná si je této povinnosti vědoma a dodržuje veškeré závazky, které z její činnosti plynou.

„Už dva roky máme dotvořenou rezervu na sanace a rekultivace v rozsahu zákonné povinnosti.  Na vázaném účtu je 2,2 miliardy korun a na analytickém účtu, což jsou prostředky, které evidujeme účetně, je 562 milionů. V roce 2022 jsme naplánovali vynaložit na zkulturnění míst zasažených v minulosti těžbou částku 142 milionů korun,“ vysvětluje finanční stránku Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné. Ta má již téměř dva roky dotvořenou rezervu na sanace a rekultivace v rozsahu zákonné povinnosti.Tudíž od roku 2020 nemá povinnost odvádět další peníze na rekultivace.

Společnost Sokolovská uhelná není na poli rekultivací žádným nováčkem, jelikož procesem již prošlo několik lokalit. Mezi nejvýznamnější patří lom Medard – Libík, nyní jezero Medard, lom Silvestr, kde se nyní nachází golfové hřiště nebo lom Michal a důl Štěstí Požehnání, na jehož místě se rozkládá koupaliště Michal. V rámci sanace a rekultivace jsou zahlazeny zásahy do krajiny, které v rámci těžby vznikly.  Toho lze dosáhnout mnoha způsoby, třeba vodohospodářkou (hydrickou) rekultivací, po které vznikne ze zbytkové jámy lomu jezero, nebo lesnickou či zemědělskou rekultivací, kdy je na pozemku vysazen nový les, či vznikne zemědělská půda. Sanací a rekultivací projde po skončení hornické činnosti samozřejmě i lom Jiří.

„Rekultivace lokality pro nás dle zákonné povinnosti končí, když je obnovena funkce krajiny a následky po těžbě jsou zde téměř k nepoznání. Je však v našem zájmu oblasti dále rozvíjet, vkládat do ní další prostředky, abychom z daných ploch udělali co nejlepší místo pro život lidí, živočichů i rostlin skrze revitalizace, tedy obnovu života. Z toho důvodu komunikujeme s odborníky, abychom využili plný potenciál vybraných míst. K tomu nám napomáhá i evropský dotační nástroj Operační program Spravedlivá transformace, díky kterému můžeme plochy lépe rozvíjet, budovat zde inženýrské sítě a zázemí pro rekreační nebo například obytné prostory,“ dodává Pöpperl.

V oblasti revitalizace se společnost podílí na dlouhodobém přetváření obnoveného území v hodnotné krajinné celky, jak z hlediska vytváření biologicky vhodných ekosystémů, tak tvorby podmínek pro rekreaci a volný čas obyvatel v krajině. Mimo již zmíněné projekty stojí také za zmínku například vybudované mokřadní ekosystémy s naučnou stezkou na Podkrušnohorské výsypce, nebo rozsáhlé rekultivační arboretum založené na výsypce Antonín v prostoru za sokolovským gymnáziem či bažantnice a daňčí obora.