Restituce se týká movitých i nemovitých majetků, které byly lidem odebrány těsně po druhé světové válce, stejně jako za trvání totality až do roku 1989. Nemusí to být jen zemědělská půda zabraná během kolektivizace, ale také zemědělské areály, dobytek, továrny, budovy komerčního a rezidenčního charakteru nebo také cenná umělecká díla.

V roce 2021 jsou v ČR stále nevypořádání restituenti

Ačkoli stát řadu oprávněných osob v minulosti už odškodnil, podle Vladimíra Cnoty z portálu Restituce.cz v České republice zůstává přes 40.000 nevypořádaných restituentů. Otázkou je, jak dlouho restituce u nás fakticky budou existovat. "Domníváme se, že se bavíme o horizontu tří až pěti let. Z toho důvodu bychom rádi apelovali na restituenty, aby své nároky bezodkladně řešili, dokud to naše právo stále umožňuje," říká Vladimír Cnota.

Restituenty od podání žádosti o navrácení majetku odrazuje zdlouhavý proces i nízké finanční náhrady za nevydané pozemky. Tabulkové ceny určené státem často představují jen zlomek hodnoty, jaké tyto statky reálně dosahují. Běžný člověk ale netuší, kde zjistit svůj skutečný nárok a jakým způsobem ho vymáhat. Může se ale nechat zastoupit firmou, která v tom takříkajíc umí chodit.

Znáte opravdovou hodnotu své pohledávky?

Je mnoho případů, kdy stát nabídne restituentovi finanční náhradu za zabrané pozemky ve výši 50 tisíc až 70 tisíc Kč. Služba Restituce.cz ovšem dokáže na základě svého know-how vymoci pro restituenta třeba až 2 miliony Kč, a ještě mu ušetří spoustu času na vyřizování administrativy a jednání s úřady.

Rekordní sumu se podařilo vyčíslit pro pana Bohuslava, jehož chtěl Státní pozemkový úřad odbýt pouhými 49 tisíci Kč. "Nemám rád jednání se státními úředníky a ani nemám čas prověřovat hromady dokumentů. Obrátil jsem se tedy se svým restitučním nárokem na pana Cnotu. Věnoval mi čas a můj nárok bezplatně posoudil. Zjistili jsme, že z původního nároku ve výši 49 000 Kč lze po důkladné revizi získat 4 000 000 Kč," popsal spokojený restituent.

Bylo by rozhodně nespravedlivé, aby bývalí vlastníci, na nichž se stát dopustil v minulosti křivdy, nedostali náležitou kompenzaci jen proto, že nemají čas na vyhledávání adekvátních informací a nervy na táhlé soudní řízení. Služba Restituce.cz má s vymáháním restitucí za své klienty více než dvacetiletou zkušenost a zná správné právní postupy, jak pro ně dosáhnout odškodnění v náležité výši. Vždy je lepší nechat si poradit, než se nechat odradit…