V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky v lokalitě U Dvoru měly před mnoha a mnoha lety vyrůst nové bytové domy. Na pozemku o velikosti více než 6000 m ² byla provedena demolice původních domů a nic nebránilo tomu, aby vedení obce v roce 2006 podepsalo smlouvu s investorem.  Tou byla španělská firma, cena pozemku tehdy obvyklá činila 3,5 milionu korun a nic nebránilo tomu, aby se toto území proměnilo v pohodovou a útulnou rezidenci s pěti objekty a více než 150 byty.

Ani po 15 letech se ale stavět nezačalo a pozemek nedaleko Domu s pečovatelskou službou v klidné lokalitě plné zeleně s výbornou dopravní dostupností i občanskou vybaveností, zatím zeje prázdnotou. Jak je to možné, že investor s výstavbou nezačal, v čem je problém? „Hlavní problém je ten, že s vedením městského obvodu nikdo konstruktivně nejednal, a musím razantně odmítnout informace, které se objevily na sociálních sítích, že celou stavbu paralyzujeme a nechceme. O novou výstavbu obytných domů a rozvoj bydlení v této lokalitě nadále máme zájem. Máme také obavy, jestli chce investor opravdu stavět? Proč vznikla tak dlouhá časová prodleva? Se zástupcem investora jsem se setkal, ale nic nenasvědčuje tomu, že by stavba měla začít, a že stávající vlastník pozemků garantuje nejen zahájení, ale také dokončení projektu,“ říká starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Jiří Vávra.

Zdroj: zadavatel inzerce

Zároveň předkládá prošlá stavební povolení a vyslovuje obavy, že ze strany investora může jít o spekulativní záměr a vše vyústí v další prodej. „Máme rovněž několik připomínek a dotazů ke stávající projektové dokumentaci. Ta plánuje stoprocentní zastavěnost pozemků, přitom v souladu s územním plánem statutárního města Ostravy z roku 2014 se počítá s maximální zastavěností 50 %. Další otazníky jsou nad plánovanými 200 parkovacími místy, což je nereálné. Otazníky visí také nad budoucí údržbou vnitrobloku, zeleně, ale také nad přístupy z obecního prostranství. Vnitřní a obvodový pozemek je totiž v majetku obvodu,“ pokračuje Jiří Vávra.

Je pochopitelné, že do realizace projektu mohla vstoupit realitní krize i covidová epidemie, změna zmocněnce, který v ČR firmu zastupoval. To mohlo projekt přibrzdit, ale svalovat vše jen na tyto okolnosti se zdá laciné. „Nabídli jsme společné pracovní jednání, že si všechny problémy vyříkáme a třeba najdeme společnou cestu. Jednou z našich navržených variant bylo sloučení pozemků, aby měl projekt smysl, ale i zpětný odprodej obvodu. Zatím je vše na mrtvém bodě, pro občany Mariánských Hor a Hulvák, ke kterým se dostala nepravdivá informace, že realizaci celého projektu a tím i vzniku nového a pěkného menšího sídliště, bráníme, chceme věc uvést na pravou míru. Nikdo stavbě nebrání, ale potřebujeme záruky, garance. Musíme cítit zájem o dokončení celého projektu, nejen o vyřízení stavebního povolení potřebného k případnému prodeji jinému developerovi. Naší snahou je, aby se vše vyřešilo ke spokojenosti obou stran, aby došlo ke vzájemné dohodě,“ dodává Jiří Vávra.

Pohádky mají obvykle dobrý konec a někdy i konec otevřený. Patří k nim i ta o Rezidenci U dvoru?