Po zkušenostech z první vlny pandemie si Střední škola obchodní na podzim roku 2020 poradila s přechodem na distanční výuku již celkem snadno, k plynulému přechodu napomohlo kvalitní vybavení školy, ale také rozvoj digitálních kompetencí žáků, který na škole probíhá nejen v ICT předmětech. Většina žáků v dotazníkovém šetření uvádí, že distanční výuka prohloubila jejich dovednosti v oblasti ICT, kladla větší nároky na organizaci času, zároveň ale přiznávají, že jim chyběla praxe a přímý kontakt s učiteli. „Naučila jsem se organizovat svůj čas, větší samostatnosti, více si ale nyní vážím klasické výuky s učiteli,“ uvádí jedna z žákyň školy v dotazníkovém šetření.

Již v prosinci se žáci oborů Ekonomika a podnikání a Obchodník zúčastnili online veletrhu fiktivních firem – MUB_LINE, firma Bat-Bed v něm obsadila 2. místo z celkového počtu 56 vystavujících firem. Žáci i během pandemii úspěšně skládali mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, na něž se připravovali v online kurzu pořádaném naší školou. Žák třetího ročníku oboru Cestovní ruch dokonce vyhrál první místo v celorepublikovém kole olympiády z angličtiny.

Pandemie nejvíce uškodila akci s 18letou tradicí – Valentýnská kapka krve, která patří ke stálicím preventivního programu školy. Akce se koná každoročně v únoru a úspěšně motivuje desítky žáků a pedagogů k dobrovolnému dárcovství krve. V loňském školní roce se však vlivem pandemických opatření zúčastnili akce jen jednotlivci.

Veletrh fiktivních firemVeletrh fiktivních firemZdroj: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Omezení praxí se dotklo mnohých oborů, žáci své dovednosti předvedli alespoň na sociálních sítích školy v rámci velikonočního workshopu, při němž sdíleli své výrobky, pracovní postupy, videa, fotografie, návrhy účesů apod.

V dubnu se žáci k praktickému vyučování začali vracet, vrátili se i do chemických laboratoří. Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ve školním roce 2020–2021“, ale musela být organizována online.  Žáci základních škol, pro které je tato soutěž určena, se osobně potkali alespoň v září letošního školního roku při slavnostním vyhlášení výsledků, za přítomnosti Mgr. Pavla Klímy, náměstka hejtmana Jihočeského kraje.  Důkazem, že dovednosti žáků zůstaly i po přechodu do online prostředí na vysoké úrovni, jsou úspěchy absolventů oboru Farmaceutická technologie, kteří v září letošního roku uspěli v prestižní mezinárodní soutěži Grand Prix Chimique, v níž měli tu čest reprezentovat Českou republiku.
Mladý chemikMladý chemikZdroj: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

K vrcholům školního roku patří tradičně soutěž v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“, kterou škola pod záštitou představitelů kraje a města každoročně pořádá. Díky kvalitnímu technickému zázemí, kterým škola disponuje, se celá soutěž přenesla do online prostředí, spojit jsme se tak mohli s ostatními 13 školami z celé České republiky a Slovenska. Žáci naší školy si se svou prezentací vysoutěžili 3. místo.

Škola svými moderními pedagogickými a didaktickými přístupy, například digitalizací vzdělávání, a také důrazem na praktické dovednosti žáků, získala důvěru Ekonomické fakulty JU, stala se tak v červnu minulého roku fakultní školou. Vzájemná spolupráce přinese nejen nejnovější poznatky v oboru, ale i zajímavé přednáška a workshopy pro žáky.

Nástup žáků zpět k prezenční výuce usnadnily v září žákům prvních ročníků adaptační kurzy. Epidemická situace naštěstí umožnila pořádat prezenčně i Veletrh fiktivních firem, který škola po roční přestávce opět uspořádala v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti. Pod záštitou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice se uskutečnil již jeho sedmý ročník.

Fakultní škola 2021Fakultní škola 2021Zdroj: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Závěrem roku 2021 jsou na veřejnosti vidět i úspěchy žáků oboru Aranžér a Pekař, dostat se s nimi do vánoční nálady můžete dokonce až v Praze na výstavě v Betlémské kapli. Zde je ke zhlédnutí chlebový betlém, který vytvořili naši Aranžéři, žáci oboru Pekař doplňují výstavu pečením chleba, který tradičním způsobem připravují přímo před zraky návštěvníků.

„Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy, žákům a sociálním partnerům, kteří i v tomto náročném období udržují svými aktivitami školu plnou života a dokazují tak, že na naší škole se i v době pandemie neustále něco děje,“ Jarmila Benýšková, ředitelka školy.

Zdroj: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9