Svých ambicí opět se stát starostkou centrálního ostravského obvodu se nevzdává Petra Bernfeldová kandidující za hnutí Ostravak. Volby vyhrála v posledních dvanácti letech opakovaně. Ve stávajícím volebním období ale pracuje a řeší řadu otázek v opoziční lavici. Vládnoucí koalice vznikla z politických subjektů, které v minulých volbách skončily až za hnutím Ostravak. „V roce 2018 jsem zjistila, že vyhrát volby s největším počtem hlasů nic neznamená, když ve výsledku nemáte dostatečně velký počet mandátů pro vyjednávání s ostatními. I proto letošní volební rok beru jako osobní výzvu. Budu dělat maximum pro to, abychom volby vyhráli,“ říká Petra Bernfeldová. Situace bude podle ní o to složitější, že není vidět a slyšet stejně intenzivně jako z pozice starostky. Každodenní kontakt s občany obvodu si však udržuje nepřetržitě. Projít se spolu s ní centrem města nebývá jednoduché - řada lidí ji zdraví a zastavuje, chtějí s ní probrat problémy, které je trápí, nebo si jen popovídat. 

Petra Bernfeldová, která během svého působení ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kdy měla v gesci majetkový a bytový odbor, změnila podmínky pro snazší získání obecního bytu. Z bytů se jí podařilo vystěhovat dlouhodobé dlužníky a problémové nájemníky. Následně iniciovala vytvoření systému oprav a rekonstrukcí uvolněných bytů, začaly rekonstrukce celých bytových domů. Jen pro zajímavost, P. Bernfeldová stála také u zrodu prvního květinového záhonu na ulici Sokolské a Mlýnské. Postupně pak rozkvetly i další místa v centru, což inspirovalo i jiné ostravské obvody. Její prioritou se stalo oživení centra. Postupnými kroky se podařilo vtisknout zejména historické části Ostravy punc moderního a přívětivého prostoru.  Nové podniky v centru, řada akcí organizovaných obvodem či externími subjekty přilákaly opět do centra lidi.
akce Písek v centruakce Písek v centruZdroj: Jan Vlček

Velkou pozornost P. Bernfeldová věnovala také sídlištní zástavbě: „Pokračovali jsme například v revitalizaci sídliště Šalamouna a od roku 2013 začali realizovat projekt komplexní opravy dlouho opomíjených Fifejd.“

revitalizace sídliště Fifejdyrevitalizace sídliště FifejdyZdroj: Jan Vlček

V hlavě ale má ještě plno dalších plánů a nápadů, které by chtěla prosadit a úspěšně realizovat. „Skutečně mi hodně záleží na tom, aby se v Moravské Ostravě a Přívozu žilo lidem komfortně a spokojeně, aby se zde návštěvníkům a turistům líbilo a měli důvod se vracet,“ uvádí velká patriotka obvodu Petra Bernfeldová.

Zadavatel: Ostravak
Zpracovatel: Ostravak