Všech 31 přítomných zastupitelů jednohlasně odsouhlasilo, že město bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 635 850 700 Kč a výdaji 699 576 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude díky dobrému hospodaření města zcela kryt z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let.

„V rozpočtu na rok 2021 musíme počítat s navrženým zrušením superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, což pro všechna města znamená obrovský výpadek. V případě Třince předpokládáme výpadek ve výši zhruba 60 mil. Kč. Případné schválení navýšení slevy na poplatníka bude znamenat další propad v řádu desítek milionů,“ uvedl náměstek primátorky Třince Ivo Kaleta. „Kromě propadu příjmů z daní očekáváme ještě další ztráty spojené s vládními opatřeními, takže celkový propad v rozpočtu města bude oproti minulým letům pravděpodobně vyšší než 100 milionů korun, což je obrovská ztráta a znamená nejen omezení investičních výdajů na ty nejnutnější, ale dopad bude mít i na provoz města. Přesto si nechceme brát úvěr jako jiná města, protože máme díky dobrému hospodaření z minulých let ušetřené peníze,“ dodal.

Zdroj: zadavatel inzerce

Rozpočet na rok 2021 počítá s dokončením rozjetých staveb včetně dokončení rekonstrukce malé Jablunkovské, ale v plánu jsou i nové investice. „K rozpočtu jsme opět přistupovali odpovědně s péčí dobrého hospodáře. Musíme hodně zvažovat, co je teď zbytné a co nezbytné pro rozvoj města. Hlavně abychom ustáli složité období, kdy peněz nebude tolik. V rozpočtu přesto počítáme se zhruba 70 miliony korun na nové investiční akce. Rozběhnou se přípravné stavební práce k parkovacímu domu na Sosně a čekají nás větší rekonstrukce v budovách škol. V rozpočtu na příští rok musíme počítat i s nezbytným zpevněním břehového svahu říčky Líštnice v městské části Dolní Líštná, kde eroze ohrožuje přilehlou komunikaci. Společně se Správou silnic MSK připravujeme také rekonstrukci ulice Kaštanová včetně nové příjezdové komunikace ke kostelu a k areálu hřbitova,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

A jak to bude v příštím roce s místními poplatky? „I když město musí každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze, zůstanou zatím místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů ve stejné výši jako dosud,“ řekla primátorka.

Kromě investičních akcí pamatuje rozpočet na příští rok i na sociální oblast, kulturu, sport a podporu společenského dění v příměstských částech. Prostřednictvím dotací bude město i nadále podporovat celoroční činnost spolků a organizací v oblasti kultury, sportu a přispěje i v oblasti sociální, aby byla lidem tíživých životních situacích podána pomocná ruka. 

Rozpočet na rok 2021 zahrnuje také celou řadu mandatorních výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města jako je např. zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další. Součástí rozpočtu jsou také finance pro příspěvkové organizace města. 

Schválený rozpočet najdete na webových stránkách města Třince www.trinecko.cz pod odkazem Město a Magistrát/Dokumenty a formuláře/Rozpočet.

Zdroj: zadavatel inzerce