ADRA pomáhá lidem v nouzi už 30 let, v Česku i v zahraničí

Humanitární organizace ADRA má v Česku již třicetiletou historii. Za tu dobu pomohla milionům lidí v 60 zemích světa a rozdělila přes 2 miliardy Kč. V Česku patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách, jako bylo například loňské tornádo. “Všem lidem, kteří nám pomohli, musím strašně poděkovat. Poškození byla velká a člověk musel začít opravovat co nejdříve, takže i peníze potřeboval co nejdříve. Což se díky vám, díky Adře, povedlo. K nám se peníze, se kterýma jsme mohli pracovat a poskytnout je pracovníkům a řemeslníkům, dostaly opravdu rychle,” vzpomíná Ondřej z Moravské Nové Vsi, jehož rodině tornádo doslova odneslo střechu nad hlavou. Na pomoc lidem zasaženým tornádem ADRA ve veřejné sbírce vybrala 73 453 371 Kč a zprostředkovala materiální pomoc od českých firem v hodnotě několika milionů korun.

 ADRA_tornadopomoc ADRA při tornádu v roce 2021Zdroj: ADRA

Dobrovolníci přináší radost do života osamělých lidí

Po celé republice působí také 15 dobrovolnických center ADRA. Ta koordinují na 3000 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří dochází do domácností, zdravotnických a dalších zařízení a dělají společnost osamělým lidem. Může se jednat o seniory a seniorky, ale také děti v dětských domovech či osoby se zdravotním postižením. Dvojice se schází pravidelně, většinou jednou týdně na hodinu či dvě. Společně tráví čas, povídají si, čtou nebo třeba vyrazí na procházku. ADRA dobrovolníky a dobrovolnice vyhledává, a propojuje s těmi, kdo jejich pomoc potřebují. Mezi další aktivity organizace patří charitativní obchody, sociální šatníky či různé akce pro dobrovolníky a dobrovolnice.

ADRA_dobrovolnictvi_seniori_detiDobrovolnictví ADRAZdroj: ADRA

ADRA pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy

V zahraničí ADRA pomáhá ve čtyřech základních oblastech: humanitární pomoc, zdraví, obživa a vzdělávání. Humanitární pomoc organizace poskytuje po přírodních či jiných katastrofách. Zajišťuje lidem základní potřeby jako je voda, jídlo, přístřeší a zdravotní péče. V další fázi pak v zasažených oblastech přichází na řadu obnova zničených domů, škol, nemocnic, silnic a další nezbytné infrastruktury, ale například i poskytnutí nástrojů či proškolení v dovednostech, které lidem pomohou získat dlouhodobý zdroj obživy. ADRA vždy spolupracuje s místními lidmi, kteří v dané oblasti působí dlouhodobě, znají tamější prostředí a vědí, kde a jak pomáhat, aby byla pomoc účinná i udržitelná.

ADRA_nastroje a semenaPomoc ADRA v oblasti obživyZdroj: ADRA

V letošním roce mají všechny humanitární projekty Adry společného jmenovatele: ozbrojený konflikt či přímo válku. Válka na Ukrajině má celosvětové dopady, zemi musely opustit miliony lidí, především žen a dětí, které hledají útočiště v bližších i vzdálenějších zemích. Významná část z nich zamířila do sousedního Moldavska. To přitom patří mezi nejchudší země Evropy a nápor uprchlíků zvládá na hraně svých možností. ADRA zde proto zajišťuje nově příchozím potravinovou i finanční pomoc, podporuje provoz kolektivních center a organizuje i jazykové kurzy pro děti a dospělé. V rámci svých aktivit však nezapomíná ani na moldavské obyvatele.

Nejen na Ukrajině ničí osudy lidí válka

Ačkoli pozornost médií je v posledních měsících upřena především k dění na Ukrajině, válečné konflikty drtivě dopadají na životy lidí v mnoha částech světa. V Sýrii válka trvá již těžko představitelných jedenáct let. Postupně se sice lidé do některých oblastí začínají vracet, jejich návrat ale brzdí nedostatek pracovních příležitostí a zničená infrastruktura. Kvůli zničeným školám či nedostatku prostředků na náklady spojené se školní docházkou až 2,45 milionů syrských dětí nechodí do školy. Až 90% obyvatelstva žije pod hranicí chudoby a 56 % je ohroženo nedostatkem potravin. ADRA se proto v nejvíce zasažených regionech zaměřuje na zlepšení přístupu k základním potřebám a službám, především pak na zajištění formálního i neformálního vzdělávání dětí. V letošním roce mimo jiné opraví zavlažovací kanál, který rozvádí vodu do zemědělských oblastí a umožní tak obnovit farmy až 200 rodinám.

Mnohaletý konflikt sužuje také africké Mali, kde vyhnal z domovů tisíce lidí, zejména žen a dětí. ADRA přispívá k řešení jejich tíživé situace zajištěním potravin a příjmu. Poskytuje například nástroje a semena pro založení tržních zahrad, učí místní ženy pěstovat zeleninu za použití minimálního množství vody a hloubí nové studny pro zajištění přístupu k pitné vodě. Velké množství uprchlíků z Mali směřuje i do sousedního Nigeru. ADRA zde chce zlepšením přístupu ke vzdělání a zajištěním udržitelné obživy přispět k jejich začlenění do společnosti a ke stabilizaci situace v místní komunitě. Mimo jiné zde obnovuje rybníky nebo staví nové školní třídy, které slouží jak nově příchozím, tak původním obyvatelům.

NigerADRA pomáhá s přístupem k pitné voděZdroj: ADRA

V severní části Etiopie probíhají ozbrojené konflikty mezi skupinou tigrajských rebelů a centrální vládou od roku 2020. V důsledku nyní až 90 % obyvatelstva v Tigraji a sousedních dotčených regionech potřebuje humanitární pomoc a statisíce lidí musely odejít. Kvůli konfliktu jsou přerušené obchodní vazby a místní pastevci nemají jak prodat svůj dobytek. Zničení polí vedlo ke zvýšení cen potravin a lidé jsou ohroženi nedostatkem jídla, zničená je také veřejná infrastruktura. Oblast je navíc v posledních měsících zasažena extrémním suchem, což těžkou situaci ještě zhoršuje. ADRA se zde proto zaměřuje na zajištění základních potřeb - distribuci potravin, přístup k vodě a zlepšení životních a hygienických podmínek.

Přidejte se k příznivcům Adry a vyřešte si vánoční dárky už teď

ADRA pomáhá tam, kde je právě potřeba, v České republice i ve světě. Její činnost podporují tisíce českých dárců a dárkyň. Pokud je vám pomoc této organizace také sympatická a považujete ji za prospěšnou, kupte si tzv. ADRA Dárek - dárcovský certifikát na některou z položek, kterými ADRA pomáhá lidem v nouzi zajistit si dlouhodobou obživu. Koupit tak můžete třeba Zlaté rybky pro obnovu rybníka či Nástroje a semena pro založení zeleninové zahrádky. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou - vyřešíte vánoční dárky pro rodinu a pomůžete dobré věci.

Zdroj: ADRA