Rybitví – Obec Rybitví historicky podporuje a rozvíjí život v obci. Potvrdila to i ve středu 23. září, kdy se za všech bezpečnostních podmínek a pravidel na hlavní třídě, v ulici Školní, konal již šestý ročník akce Běh o nejrychlejšího Rybitváka, kterého se zúčastnili nejen občané obce, ale i široká veřejnost. „Jedná se o největší akci, která zasahuje všechny věkové kategorie. Závodí se od těch nejmenších, kteří jezdí na odrážedle, až po seniory. Podle kategorie je daná vzdálenost a každá kategorie je zároveň rozdělená na dívky a chlapce, ženy a muže. Máme čísla pro každého účastníka, hlásíme, z jakého místa se startuje, používáme startér, zapisujeme a porovnáváme výsledky, neboť máme pravidelné účastníky. Je to závod se vším všudy,“ přibližuje Eva Šmeralová a pokračuje: „Na slavnostním vyhlášení potom oceňujeme drobnými dárky tři nejlepší z každého běhu, ale ochuzeni nezůstanou ani ostatní. Každý účastník dostane malou pozornost vztahující se k obci Rybitví.“ Na samotné organizaci se podílí také zaměstnanci ZŠ a MŠ Rybitví a jednotliví občané obce. „Je to ucelená akce našich občanů, kterou jako obec financujeme. Chceme podpořit pohyb v rámci všech věkových kategorií, a také ukázat, že jsme schopni se sejít,“ sděluje Eva Šmeralová.

Také letos se běh uskutečnil za přítomnosti městské policie Lázně Bohdaneč, která zajišťovala uzavření ulice. Dobrovolní hasiči z Lázní Bohdaneč se letos z důvodu zabránění shromažďování většího počtu osob zúčastnit nemohli, v předchozích letech však těm nejmenším a dalším zájemcům představovali svou techniku.

Běh se konal už v minulosti, přišlo ale období, kdy o něj nebyl úplně zájem a organizovat se přestal. Před šesti lety proto tuto tradici obnovil předseda sportovního výboru David Černý spolu s Evou Šmeralovou a dalšími členy sportovního výboru. „Uteklo to a běželi jsme pošesté. Letos poprvé je navíc běh pod záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje. Ceny vítězům měl letos předávat náměstek hejtmana René Živný, který se však z důvodu nemoci nemohl zúčastnit,“ říká Eva Šmeralová. Roman Línek, René Živný i Eva Šmeralová pohyb aktivně podporují a potvrzují to v rámci kandidátky za Koalici pro Pardubický kraj.

Běh o nejrychlejšího Rybitváka však není jedinou aktivitou v obci. „Nezaměřujeme se pouze na pohyb. Pro seniory zajišťujeme čtyřikrát do roka pravidelné výlety za kulturou, zahrádkářstvím, o co je zájem,“ přibližuje Eva Šmeralová. V minulých letech se v obci rozjel také Klub maminek, který maminkám na mateřských a rodičovských dovolených umožňuje setkávání v obecních prostorech a tělocvičně. „Nejen maminky, ale i děti navážou tolik potřebné vztahy, na které budou moci navazovat v našich školských zařízení. V loňském roce jsme zavedli výuku i na druhém stupni, máme šestou a sedmou třídu a všechny třídy jsou jednotlivě. Demografický průzkum nám ukázal, že děti v Rybitví jsou a my jim chceme vytvářet ty nejlepší podmínky,“ zakončuje Eva Šmeralová.

https://www.rybitvi.cz/

Zadavatel: Obec Rybitví
Zpracovatel: VLM a. s.