Nově vznikající podniky a podniky s krátkou historií mohou využít například Specializované vouchery. V rámci Specializovaných voucherů budou realizovány celkem čtyři samostatné aktivity. Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech urychlí rozvoj inovativních pražských malých a středních podniků a získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů a podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy. V rámci krátkodobých pobytů zástupců začínajících firem budou v projektu podporovány zejména destinace na západním pobřeží USA (primárně Silicon Valley), na východním pobřeží USA (primárně New York) a Čína (Shanghai, Shenzhen a Peking). Pokud v rámci výběru uspěje více podniků se společným zájmem o jinou lokalitu, budou do této lokality vysláni. Dále se jedná o Pražský voucher na koučing a mentoring, Pražský voucher na kreativní služby a Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do tří let stáří ode dne zápisu do veřejného rejstříku se sídlem v hlavním městě Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci České republiky, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hlavního města Prahy zapsanou v Živnostenském rejstříku. Hodnota voucheru, resp. dotace, se pohybuje v rozmezí 75 tisíc Kč až 2 milionů Kč na jeden projekt. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 25% u projektů do 500 tisíc Kč a 50% u projektů od 500 tisíc Kč (včetně). Finanční alokace na podporu činí 240 milionů Kč, celkový rozpočet projektu činí 300 milionů Kč.

První výzvy pro předkládání žádostí o vouchery budou spuštěny 1. ledna 2018. Samotné předkládání žádostí je plánováno od dubna 2018. Realizace projektů Pražských voucherů probíhá v období 1. října 2017 do 30. června 2020.