Všichni se jistě ptají, jak to začalo, můžeme však tentokrát začít od konce? Co DELTA představuje dnes?

Mezinárodní společnost s více než 350 zaměstnanci a 12 pobočkami ve 4 zemích Evropy se zpracovanými projekty v hodnotě okolo 5 mld. EUR ročně. To jsou rychlá a působivá čísla, která dokážou rychle vytvořit základní představu o síle a kompetentnosti skupiny firem DELTA Group. Ale ve skutečnosti jsme velká skupina specialistů z oborově různě zaměřených oblastí, ale také techniků, stavebních inženýrů, architektů, projektantů, kteří mají nadšení pro svou práci, kladou důraz na detail a inovaci, a jejichž smyslem je posouvat stavbu 21. století vpřed.

V čem je DELTA jiná?

Určitě ve firemní kultuře, agilním způsobu vedení a unikátní atmosféře spojenectví, ve které žijeme. Když jste součástí týmu, kde cítíte, že se máte o koho opřít, a to jak mezilidsky, tak i profesně díky vysoké odbornosti ostatních členů ve vašem týmu, tak vás práce na projektech a jakýsi zvláštní druh nadšení vytvářet něco výjimečného zkrátka pohltí. Máte nezvykle silný elán a energii vytvářet nové koncepty budov, hledat nové cesty, ať v úrovni architektury, tak třeba zdrojů energie, nebo s vervou koordinovat přestavbu rozsáhlého obchodního domu za plného provozu. Zejména když zde pracuje skupina několika desítek zhotovitelů nejen z České republiky na 15 000 metrech čtverečních a každá s jinou mentalitou a třeba i odlišnými zájmy.

 
Obchodní dům IKEA Brno rekonstruován za plného provozu.Obchodní dům IKEA Brno rekonstruován za plného provozu.Zdroj: DELTA Group ČR

Jak moc je složité vytvářet takovou firemní kulturu a nadšení pro práci?

Jsme unikátní, přestože nabízíme obdobné služby jako jiné firmy zaměřené na komplexní doprovod stavebních projektů od první myšlenky až po kolaudaci. Architekturu, projektování budov včetně projekce v BIM, řízení a koordinaci projektů, management výběrového řízení na zhotovitele stavby až po stavební dozor, řízení kvality, nákladů či termínů, to vše nabízí i jiné firmy na českém či evropském trhu. Myslím, že v čem je DELTA jiná, je způsob komunikace, projektová kultura, otevřenost a férové jednání, vytvoření atmosféry spojenectví a přístupu k ostatním členům týmu. Lidský potenciál je silnou součástí našeho DNA, je to patrné ve způsobu vedení rozhovorů, řízení firemních porad, interních jednání, kde je cítit kultura spolupráce. Máme různé firemní akce, teambuildingy, propracovaný systém školení, ale i workshopy zaměřené na toto vzájemné propojování se a připomenutí si, kdo vlastně jsme. Kolegové z Rakouska pro to mají specifický výraz „Augenhöhe“ – rovnocenná komunikace partnerů na stejné úrovni (očí). To je to, co zásadně ovlivňuje atmosféru často nesourodého týmu, který společně musí plánovat a zrealizovat projekt, který trvá třeba dva roky a více.

Pozemní výstavba je váš obor. Jak vlastně vnímáte funkci samotných budov jako stavaři?

Myslím, že budovy mají již historicky danou svoji nejzásadnější funkci a tou je někoho či něco ochránit. My z pohledu architektů a projektantů vnímáme budovy také z druhého pohledu, a tou je velmi obecně řečeno „místo, kde vzniká propojení s lidmi.“ A v tu chvíli je jedno, jestli si jako příklad budovy dosadíte kanceláře, nemocnice, školy, firemní sídlo, halu v průmyslové výrobě nebo nákupní centrum. Všechny tyto objekty projektujeme pro lidi a s tímto pohledem na koncept budovy naši architekti vždy pracují. A zde musím jedním dechem také dodat, že již několik let prosazujeme prvky udržitelné výstavby, protože si plně uvědomujeme, že musíme začít myslet udržitelně, jinak jako lidstvo zanikneme. Tvořme budovy pro svoji ochranu a práci či zábavu, ale pozor, ne na úkor přírody. UDRŽITELNOST je PŘÍLEŽITOST, měli bychom to tak začít všichni vnímat.

A protože je tento rozhovor trochu obráceně, tak se na závěr zeptám, jak se tedy začal psát příběh DELTA Group?

V roce 1977 v rakouském Welsu vznikla projekční kancelář tří mužů – Wilhelm Greiner, Knut a Otmar Drugowitschovi. Já jsem se stal součástí v roce 1993. Mým mentorem a učitelem byl Wilhelm Greiner, od kterého jsem se mnohé naučil. V roce 2011 se proměnila majetnická struktura. Skupinu mezinárodních firem DELTA převzala skupina výkonných jednatelů, kteří dodnes vlastní společnost a pravidelně se setkávají a snaží se posouvat značku DELTA Group kupředu. Na rakouském trhu jsme již impozantních 47 let a na tom našem českém je to už krásných třicet let. Mnohé jsme se naučili, mezinárodní propojení více než 350 zaměstnanců nás dělá silnějšími díky specifickým kompetencím v mnoha oblastech. Ať už budeme mluvit o digitalizaci, BIM projektování, udržitelné výstavbě, certifikaci enviromentálních budov, taxonomii EU, ale i udržitelné architektuře a tzv. integrovanému přístupu ke stavebním projektům. To jsou faktory, které z našich projektů činí výjimečné budovy s přidanou hodnotou, jež často získávají mnohá mezinárodní ocenění, ale především jsou s nimi spokojeni investoři, a proto se k nám při expanzi či rekonstrukci často znovu vrací. Této důvěry si velmi vážíme.

Stavíme s nejlepšími úmysly a opouštíme často projekty po dvou, třech či více letech trvání s dobrým pocitem a někdy až se smutkem, že sehraný projektový tým končí. Pak je čas nastartovat další projekt a začít budovat nový tým, znovu, a se stejným nadšením a cílem „vytvořit výjimečnou budovu.“