„V současné době je poptávka na pracovním trhu v podstatě po všech technicky zaměřených profesích ze stran zaměstnavatelů. Největší zájem je pak po „maturantech“ strojírenských a elektrotechnických oborů, což souvisí s rozvojem automatizace a robotizace výrobních linek u firem. Takto vzdělaní zaměstnanci mohou dosáhnout na opravdu zajímavé finanční ohodnocení své práce, což platí v dnešní době a to více to bude platit v blízké budoucnosti,“ říká k tématu vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.

Pokud si chcete udělat představu o náplni studia technických oborů, včetně možností dalšího uplatnění na trhu práce po úspěšném absolvování studia, zkuste se zaměřit na webový portál www.technikaaremeslo.cz, který již třetím rokem zřizuje Plzeňský kraj, aby byl pomocníkem žákům 9. tříd základních škol při výběru střední školy.

Na webovém portálu naleznete přehledný seznam škol, kde je možné získat maturitu v technickém oboru v Plzeňském kraji. K výběru školy vám bude nápomocna také přehledné mapa, kde si můžete vybrat školu, která je k vám nejblíže, nebo do které budete mít nejlepší dopravní spojení. Na webu také naleznete kompletní přehled oborů, ve kterých je možné získat maturitní vysvědčení technického charakteru. V záložce „školy“ zjistíte, jaké technické obory jsou na dané střední škole vyučovány a v záložce „obory“ zase naleznete informace o náplních jednotlivých oborů včetně možností uplatnění na trhu práce.

Webový portál také poskytuje informace o významných zaměstnavatelích v Plzeňském kraji, kteří často se školami úzce spolupracují. V oblasti „přijímací řízení“ zjistíte nejen podmínky k přijetí, ale také informaci k čemu budete potřebovat tzv. zápisový lístek ke vzdělávání. U jednotlivých oborů jsou taktéž uvedeny kódy oborů, dle kterých zjistíte, zda daný maturitní obor patří do skupiny M či L. Rozdíl spočívá v počtu hodin odborného výcviku, což může být pro některé uchazeče podstatná informace. Obory s označením L mívají odborný výcvik rozsáhlejšího charakteru.

 Zdroj: Prekomia