„V této složité a náročné době naše společnost poskytovala nepřerušenou zdravotní péči. Ordinace praktického lékaře fungovala, odborné ambulance poskytovaly neodkladná vyšetření a telefonické konzultace. Zasílali jsme elektronické recepty, v řadě případů i pacientům, kteří se jinam nemohli dovolat. Tímto přístupem jsme se snažili dostát naší snaze o nadstandardní přístup ke klientům,“ uvedl jednatel Sageny Aleš Kubíček.

V začátcích Sagena poskytovala rehabilitační péči na Sadové ulici ve Frýdku. Vzhledem ke stoupající poptávce rozšířila ambulantní provoz od roku 2004 v dalším objektu. Po dalších sedmi letech se zrodil projekt Centra zdraví, který byl zároveň výzvou, ale také motivací poskytnout klientům přístup a péči, kterou do té doby ještě žádné zdravotnické zařízení v kraji nenabídlo.

Centrum zdraví Sagena
Jednalo se o náročný projekt, všechny těžkosti se ale podařilo překonat a v červnu 2011 bylo v Místku otevřeno pětiposchoďové centrum, v němž se se nacházelo 17 ambulancí, kompletní rehabilitační péče včetně vodoléčby a magnetická rezonance. V létě 2014 už ale ani pětipatrový dům nestačil, proto se Sagena rozšířila o další prostory ve vedlejší budově komerčního centra La Rosa a v následujících letech o gynekologickou ambulanci, lymfodrenáže a pracovní lékařství.

Odborné ambulance
Pacienti oceňují vysokou odbornost lékařů, vstřícný přístup zdravotního personálu i to, že většinu vyšetření mohou absolvovat z veřejného zdravotního pojištění pod jednou střechou. To je pro mnohé pacienty velké ulehčení, protože nemusí nikam docházet a s výsledky se zase vracet.

Sagena je ojedinělé zdravotnické zařízení také pracovní dobou od 6.30 do 20.00 hodin. Zavedla rovněž objednávkový systém, díky němuž nemusejí klienti čekat v přeplněných čekárnách a zbytečně plýtvat svým časem. To se u pacientů setkalo s velmi pozitivním ohlasem. 

V Sageně působí také ambulance praktických lékařů a ambulance gynekologie, kam se pacienti mohou nechat stále zaregistrovat. Všechny ambulance jsou vybaveny špičkovou zdravotní technikou. Velkou výhodou je také vyšetření klienta v ambulanci odborným lékařem, který jej v případě potřeby odoperuje ve spřízněné nemocnici a následně doléčí. Tato praxe znamená úsporu i pro zdravotní pojišťovny, protože pacient neabsolvuje duplicitní vyšetření u několika lékařů.

Sagena spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Ostravě, Nemocnicí Frýdek-Místek, nemocnicemi skupiny AGEL, Městskou nemocnicí Ostrava, Nemocnicí Třinec, přičemž smlouvy se všemi významnými zdravotními pojišťovnami v České republice.

Rehabilitace a ambulantní lázeňská péče
Rehabilitační pracoviště je moderně vybavené, kde plně kvalifikovaní fyzioterapeuti poskytují péči především v oblasti onemocnění pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavech, mozkových příhodách a také péči chronickým pacientům. Sagena nabízí svým klientům 5 specializovaných rehabilitačních pracovišť. Jsou to poradna a fyzioterapie novorozenců a dětí, poradna pro léčbu dysfunkcí pánevního dna zaměřená na problémy s otěhotněním a na inkontinenci, poradna pro fyzioterapii polohových závratí, dechové rehabilitace a sportovní a traumatologické fyzioterapie (pro profesionální i rekreační sportovce).

Magnetická rezonance
Stěžejní součástí otevření Centra Zdraví bylo spuštění pracoviště magnetické rezonance. Tehdy byla tato vyšetřovací modalita ve Frýdku-Místku poměrně neznámá a pacienti museli na vyšetření čekat i několik měsíců. Centrum zdraví Sagena nabídlo možnost vyšetření magnetickou rezonancí v plném rozsahu. Odborný personál provádí vyšetření mozku, páteře a míchy, hlavy, krku, cév, kloubů, břicha a pánve. Jako specialitu lze označit parametrické vyšetření prostaty – ve spolupráci s urology a onkology v návaznosti na cílenou biopsii, která je k pacientovi šetrnější. Velkou předností je nepřítomnost škodlivého rentgenového záření – nemá tedy vedlejší účinky. Jako jediná metoda umí zjistit poškození muskulo-skeletálního aparátu, netraumatických obtíží a neurologických diagnóz. Ve vyšetření magnetickou rezonancí se řadí dnes Sagena mezi špičkové pracoviště nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v ČR, čemuž odpovídá celkem bezmála 10 tisíc vyšetření ročně. Vyšetření nabízíme i mimo ordinační dobu. Pořízením nového přístrojového vybavení začátkem tohoto roku se výrazně zlepšila kvalita zobrazení. Průměrná čekací doba na plánované vyšetření zkrátila na 14 dní, v naléhavých případech jsme schopni vyšetření provést neodkladně.

Pacient má vždy právo svobodné volby, proto pracoviště magnetické rezonance přijímá pacienty ze všech zařízení i regionů. Bližší informace a objednání je možné na recepci MR na tel. čísle 55 30 30 801.

Sagena doposud poskytla zdravotní péči více, jak 100 tisícům spokojeným klientům.  Je připravena nabídnout své služby ve stávajícím rozsahu a současně se snaží vyjít vstříc s přijatelnějšími termíny pro pacienty. V této souvislosti nabízí rovněž nové pracovní příležitosti.

„Závěrem touto cestou děkujeme především našim zaměstnancům a spolupracujícím partnerům. Všem klientům nejen z Moravskoslezského kraje děkujeme za přízeň, a ocenění naší zdravotní péče, ale především přejeme mnoho pevného zdraví a životní pohody,“ zdůraznili jednatelé Sageny Olga a Aleš Kubíčkovi.

Přehled ambulancí Centra zdraví Sagena

SAGENA Centrum zdraví
8. pěšího pluku 2450 
738 01 Frýdek-Místek 

Alergologie a imunologie
Angiologie
Dětská neurologie
Diabetologie
Cévní chirurgie, proktologie
Interna
Kardiologie
Neurochirurgie
Neurologie
Ortopedie
Plicní funkční vyšetřovna
Rehabilitační lékař
Revmatologie
Urologie
------------------------------------
SAGENA II
8. pěšího pluku 2380
738 01 Frýdek-Místek
Oční
Ušní, nosní, krční - ORL
Pracovní lékařství
Praktický lékař
Gynekologie 
-------------------------------------
Bílá linka:         840 888 250
Spojovatelka:   553 030 800
Mobil:               739 911 111

www.sagena.cz,  sagena@sagena.cz