Fond korporátních dluhopisů - fond je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy;

Fond balancovaný konzervativní - fond je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a doporučovaným investičním horizontem. Portfolio fondu je rozloženo mezi dluhopisovou a akciovou část, která je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově;

Fond globálních značek - fond je určen investorům, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. 

Získejte až 100 € a pamětní minci!

Zajistěte si úsporu až 100 € při vstupu do fondu.*

Detaily na www.oberbank.cz/fondy

V dlouhodobém horizontu je možno využít alternativní investici do nemovitosti prostřednictvím Investiční hypotéky. Slouží privátním osobám pro financování nemovitosti určené k dalšímu pronájmu nebo podnikání. 

Oberbank staví svou filosofii na osobním přístupu ke klientům a budování dlouhodobého vzájemného vztahu. Poradci jsou klientům k dispozici na 21 filiálkách ve všech regionech do 19:00 hodin (po předchozí domluvě).

Další informace Vám ochotně poskytneme ve všech filiálkách Oberbank nebo na www.oberbank.cz.

Jedná se o marketingové sdělení.
Oberbank AG si vyhrazuje právo jednostranně upravit nabízené podmínky, pokud dojde ke změně skutečností rozhodných při tvorbě této nabídky, nebo nabídku kdykoli (i z části) ukončit s tím, že o tom bude informovat pouze prostřednictvím webových stránek Oberbank AG - www.oberbank.cz.

*Při jednorázovém nákupu podílových listů v minimální hodnotě 150 000,- Kč v období od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018 má klient nárok na slevu na vstupním poplatku až do výše 2 625,- Kč (tj. ekvivalent cca 100 €) – viz bližší informace na filiálkách.

Při prvním jednorázovém nákupu podílových listů v minimální hodnotě 150 000,- Kč má klient nárok na pamětní minci dle vlastního výběru v nominální hodnotě 200 Kč - platí v období od 1. 11. 2017 do 22. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob.

Disclaimer
Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investment.cz, v listinné podobě v sídle obhospodařovatele fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., nebo na filiálkách Oberbank.